אימות חתימה של עו"ד על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל 2021

29 באוגוסט, 2021

ביום 19 באוגוסט 2021 החליטה ועדת האתיקה הארצית של לשכת עורכי הדין בישראל להפוך לקבועה את החלטתה הזמנית בעניין אימות חתימה של עו"ד על גבי תצהיר בהיוועדות חזותית בישראל (את/39/20).

מה היא החלטת ועדת האתיקה הארצית את/39/20?

עד להחלטה את/39/20, נדרשה חתימה של מצהיר על תצהירו להתבצע בנוכחות המצהיר בפני עורך דין, המזהיר אותו ומאמת כי הוא מבין את משמעות חתימתו על תצהיר, ומודע לעונשים הקבועים בגין עדות שקר. 

עם פרוץ משבר הקורונה ומגבלות ההתקהלות שהוטלו בעקבותיו, החליטה ועדת האתיקה הארצית להתיר זמנית אימות חתימה של מצהיר על תצהירו, באמצעות היוועדות חזותית, קרי – בשיחת ווידאו בין המצהיר לעורך הדין, ללא כל צורך בפגישה פיזית ביניהם. זאת, כחלופה למקרים בהם לא ניתן היה לפעול במסלול של אימות חתימה בנוכחות פיזית של המצהיר ועורך הדין.

לפי ההחלטה, אימות חתימה באמצעות היוועדות חזותית כפוף לעמידה במספר תנאים מצטברים, בהם:

  1. על המצהיר ועורך הדין להיות בישראל בעת האימות.
  2. על המצהיר להציג תעודה מזהה במסגרת ההיוועדות החזותית.
  3. על עורך הדין להזהיר את המצהיר בנוסח הקבוע בהחלטה.
  4. על עורך הדין לתעד בהקלטה את תהליך האזהרה והאימות, ולשמור את התיעוד בידיו בכפוף לכללי האתיקה החלים על עורכי הדין.

מה משמעות החלטת ועדת האתיקה מיום 19 באוגוסט 2021?

תוקפה של החלטה את/39/20 אמור היה לפוג ביום 1 באוקטובר 2021. בשל הימשכות מגפת הקורונה החליטה ועדת האתיקה הארצית להפוך את ההחלטה לקבועה, כך שהיא תמשיך לחול, ועורכי דין ומצהירים יהיו רשאים להמשיך לפעול לפיה, כל עוד לא תתקבל החלטה אחרת בעניין.

לפרטים נוספים ולייעוץ ניתן לפנות לעו"ד יחיאל כשר ולעו"ד אנה אלנפורט ממחלקת ליטיגציה במשרדנו.

זהו עדכון כללי שאינו מהווה ייעוץ משפטי. לפרטים נוספים או לייעוץ משפטי אנא פנו אלינו במישרין.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more