פרטיות וסייבר | בדיקת הנכנסים למקומות עבודה ומסחר: חובות הגנת הפרטיות

10 במאי, 2020

עם ההתמתנות בהתפשטות מגפת הקורונה החלה חזרה הדרגתית של המשק לפעילות. אגב כך נדרשים מקומות עבודה ומסחר לבדוק את הנכנסים בשעריהם, ולמנוע ככל הניתן את כניסתם של אלה העלולים להיות מקור להדבקה.

הכללים באשר לבדיקות אותן יש לבצע בכניסה למקומות העבודה והמסחר, ובאשר למידע אותו יש לאסוף ולתעד, השתנו תכופות. חשוב לדייק בהפעלתם, כדי למנוע פגיעה לא נחוצה – ולעתים אסורה – בפרטיות.
 
על פי התקנות נדרשים מעסיקים ובעלי עסקים לשאול את הבאים בשעריהם, בטרם כניסתם, את השאלות הבאות:[1]

   • האם אתה משתעל?
   • האם חום גופך גבוה מ-38 מעלות צלזיוס או שהיה לך חום כאמור בשבוע האחרון?
   • האם היית במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים?

כמו כן, נדרש, ככל הניתן, לבצע מדידת חום בטרם הכניסה למקום באמצעי שאינו פולשני.
לא תותר כניסה למקומות העבודה ולעסקים למי שהשיב בחיוב על אחת השאלות האמורות,[2] או שחום גופו גבוה מ-38 מעלות צלזיוס.
 
כמו כן מחויבים מקומות העבודה והעסקים לנהל רישום ממוחשב של הפרטים הבאים:

   • מספר הלקוחות והספקים השוהים במקום וזמני שהייתם בו;
   • מספר התשאולים ומדידות החום בכניסה למקום כמתואר לעיל;
   • מספר האנשים שלא הותרה כניסתם בעקבות כך.[3]

אין לקיים רישום של שמות הנכנסים או פרטים מזהים אחרים, אלא רק של המספר הרלוונטי.
 
שימת הלב לכך כי בוטלה הדרישה להחתים את הנכנסים על תצהירים.
 
הרשות להגנת הפרטיות פרסמה המלצות באשר לאופן שבו ייושמו ההנחיות, בכדי להימנע מפגיעה בפרטיות שאינה כדין. לדבריה:

   • יש להימנע ככל הניתן מלהציג לנכנסים שאלות אישיות או בריאותיות מעבר למתחייב.
   • יש להימנע ככל הניתן מלאסוף ולשמור מידע אישי המתקבל במהלך התשאול.
   • יש להימנע משימוש במידע הנקלט בעת מדידת חום הגוף לכל מטרה אחרת.
   • חובה לנהוג במידע הנצבר כתוצאה משימוש באמצעים טכנולוגיים אשר מטבעם שומרים מידע (דוגמת מצלמות אבטחה או מצלמות טרמיות לבדיקת חום), על פי דרישות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. בכלל זה – למחוק מידע שאינו נדרש, ולהימנע מהעברת המידע שלא על פי דרישה חוקית. נדרשת הקפדה יתרה כאשר ניתן לשייך את המידע לפרט ספציפי ולהביא לזיהויו.
   • מומלץ לומר לנכנסים כי נאסף מידע על מספר השוהים במקום, מספר התשאולים ומספר האנשים שכניסתם לא הותרה.
   • אין לבקש מאלה הנכנסים למקום אישור לאיסוף המידע ולשימוש בו מעבר לקבוע בתקנות. הטעם לכך הוא חשש שהסכמה כזו לא תינתן מרצון חופשי ומדעת, נוכח פערי הכוחות הקיימים בין מקומות העבודה והמסחר לבין אלו המבקשים להיכנס בשעריהם.

לתקנות הגבלת פעילות לחץ כאן.
לתקנות הגבלת מספר העובדים לחץ כאן.
לעמדת הרשות להגנת הפרטיות לחץ כאן.

[1]תקנות 3א(1), 3א1.(א)(3) 5(ב)(2)(ג), 5(ב)(2א)(א)(1), 5(ב)(2א)(א1)(2), 5(ב)(3)(ג) ו-5(ב)(4)(ב) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות), התש"ף-2020.
[2] למעט אדם שהשיב שהוא משתעל בשל מצב כרוני כגון אסתמה או אלרגיה אחרת.
[3] סעיף 6 לתוספת השנייה לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more