בריאות ומדעי החיים | פרסום להערות של טיוטת צו יצוא חופשי, העוסק ביצוא מוצרי קנביס לצרכים רפואיים ולמחקר

March 23rd 2020

לקראת פתיחתו ליצוא של שוק מוצרי הקנביס הרפואי לצרכים רפואיים ולמחקר, פרסם לאחרונה משרד הבריאות להערות הציבור טיוטת צו יצוא חופשי (תיקון), התש"ף-2020.

על פי טיוטת הצו, בתוך שלושים יום ממועד פרסומו יתאפשר יצוא, מסחרי או אישי, של מוצרי קנביס רפואי, בכפוף לקבלת רישיון יצוא ממשרד הבריאות.

טיוטת הצו כוללת רשימה של מוצרי קנביס אותם ניתן יהיה לייצא בכפוף לקבלת רישיון היצוא. רשימה זו כוללת טבליות קנביס, מדבקות ופדים המכילים קנביס, שמנים, מיצויי קנביס, ועוד. הרשימה כוללת גם התייחסות ליצוא של זרעי קנביס ותפרחות; הדבר מנוגד להחלטת הממשלה שהתקבלה בעניין בשנת 2019 (החלטה מס' 4490), לפיה לא יאושר יצוא של קנביס רפואי בתוצרתו הגולמית (קרי, בתוצרת צמחית שניתנת לריבוי – בתצורת זרעים, צמחים תרביות רקמה וכיוצא באלה).

נראה כי עיתוי פרסומה של טיוטת הצו, אינו מקרי. על פי הערכות שפורסמו בתקשורת, פתיחת שוק הקנביס הרפואי ליצוא צפויה לייצר הכנסות בסך של כ-4 מיליארדי שקלים בשנה ולהוות מנוע צמיחה כלכלי, החשוב תמיד ולא כל שכן בימים אלה, בצל ההשלכות הכלכליות הנלוות למגפת הקורונה.

הפוטנציאל הכלכלי, הטמון בפתיחת שוק הקנאביס הרפואי ליצוא, זכה להכרתה של ממשלת ישראל עוד בתחילת שנת 2019: בהחלטה מס' 4490 אומצו המלצות הצוות הבין-משרדי, שהוקם לצורך בחינת היתכנות היצוא של קנביס רפואי, ואושר היצוא. החלטת הממשלה קבעה כי יותר לבעלי רישיון לעיסוק בתחום הקנביס לייצא מוצרי קנביס רפואי, אשר יעמדו בתקני האיכות שנקבעו על ידי משרד הבריאות, וכי היצוא יתאפשר רק למדינות שחתומות על האמנה הבין-לאומית לעניין סמים מסוכנים (Single Convention on Narcotic Drugs), אשר תיתנה באופן מפורש את הסכמתן ליבוא הסם לתחומן.

בהמשך לפרסום טיוטת הצו צפוי משרד הבריאות להסדיר את התנאים למתן רישיון יצוא. על פי פרסומים בתקשורת גילה משרד הבריאות את עמדתו בנושא זה במסגרת תגובה, אשר הוגשה מטעמו בחודש נובמבר 2019, בבגצ 2335/19 עמותת הקנאביס הרפואי נ' משרד הבריאות – שר הבריאות. שם הבהיר משרד הבריאות כי גופים העומדים בסטנדרטים לייצור ושיווק מקומי, יוכלו גם לייצא את המוצרים לחו"ל; וכי בבואו לאשר אצווה ספציפית, ישקול משרד הבריאות שיקולים של מלאי, מגוון, מחיר וזמינות מקומית. בהמשך לכך הבהיר משרד הבריאות, כי לא יאפשר ייצור של קנביס רפואי כל עוד לא תובטח אספקה נאותה למטופלים מקומיים.

הערות לטיוטת הצו אפשר להעביר עד ליום 29.3.2020 באמצעות אתר החקיקה הממשלתי.

לחץ כאן להגשת הערות באתר החקיקה הממשלתי.

לחץ כאן לטיוטת הצו.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more