גלובס | המדינה נותנת להייטקיסטים סוכרייה. מה חושבים על זה המומחים?

02 בדצמבר, 2021

התוכנית לתת הקלות מס להייטקיסטים הישראלים במטרה לעודד אותם לשוב ארצה מעוררת מחלוקת בקרב מומחי המס. מצד אחד - המהלך יאפשר לחברות הישראליות לצמוח ולגדול, ומצד שני הוא עשוי להיות פתח לאי-שיוויון.

התוכנית תכלול על פי הודעת שר האוצר ושרת המדע הוראה לפיה ישראלי שנמצא בחו"ל ועזב לפני יותר משנה - לא יצטרך לשלם מיסים על האופציות שלו ועל נכסים שצבר מחוץ לישראל. זאת, בניגוד לעבר, שהאופציה הזו ניתנה לאנשים שחזרו רק אחרי עשור מהרגע שעזבו.

עו"ד בועז פינברג, שותף וראש מחלקת מסים במשרד תדמור לוי ושות', מוסיף כי "המטרה לפטור ממס אופציות של עובדי הייטק שמומשו לאחר שאותם עובדים היגרו לישראל אמורה להיות פטורה ממס גם בלי תיקון חקיקה - לפחות ככל שהדבר נוגע לתקופת ההבשלה של אותן אופציות בפרק הזמן שבו העובד עבד בחו"ל. עמדת רשות המסים כיום, ולפיה ניתן למסות את מלוא הרווח שנוצר לעובד על אופציות שהבשלתן (דהיינו הפיכתן לבנות מימוש על בסיס העבודה שהושקעה על ידי העובד בהיותו בחול) אינה נכונה ואינה מתיישבת עם הוראות הדין, אשר פוטרות ממס בישראל שכר עבודה שהופק מחוץ לישראל ואשר התקבל בידי תושב חוץ.

לחצו כאן לקריאת הכתבה המלאה.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more