הכרזה על ״אזורים מוגבלים״ – התפתחות משפטית חשובה בדיני מגפת הקורונה

April 3rd 2020

בני ברק היא העיר הראשונה בישראל שהוכרזה כ"אזור מוגבל" לפי תקנות חדשות שאושרו היום, 3 באפריל 2020.[1]התקנות מאפשרות להכריז על אזור שבו התפשטה מגפת הקורונה בהיקף נרחב כ"אזור מוגבל", וזאת על מנת למנוע את ההתפשטות מחוצה לאותו אזור.

בהתאם לתקנות תצומצם תנועת הציבור בכניסה וביציאה מהאזור המוגבל באופן חסר תקדים. ניתן לצאת מהאזור המוגבל לצרכים חיוניים בלבד: לצורך קבלת טיפול רפואי; להליך משפטי המחייב נוכחות; להלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה; להעברה של קטין בהחזקה משותפת בין הורים שאחד מתגורר באזור המוגבל והשני מחוץ לו; לשוטר, חייל או איש צוות רפואי לצורך תפקידו; וכן באישור מיוחד לצורך חיוני אחר על ידי מי שהוסמך לכך בידי רשות החירום הלאומית.

כניסה לאזור המוגבל תתאפשר אף היא באופן מוגבל ביותר. ייכנסו לאזור: מי שמתגורר בו באופן קבוע; צוותים רפואיים; גופי שיטור, הצלה ורווחה; עיתונאים; לצורך אספקת מוצרים ושירותים חיוניים (לרבות שירותי חשמל, מים, תקשורת ופסולת); להעברת קטין בהחזקה משותפת בין שני הורים החיים בנפרד; וכן לצורך חיוני אחר למי שהוסמך לכך על ידי הרשות.

שוטר רשאי למנוע כניסה או יציאה מהאזור המוגבל או סביבתו, וכן לדרוש מכל אדם להזדהות לפניו ולמסור לו כל ידיעה או מסמך (ולצורך כך רשאי השוטר לעכב אדם או כלי רכב), להורות לגוף הצלה לפעול במסגרת תפקידיו, ואף להשתמש בכוח סביר במידה ואדם סירב להוראות או לדרישות השוטר המפורטות בתקנות.

תוקף ההכרזה הראשוני הוא 7 ימים. ניתן להאריכה ב-5 ימים בכל פעם, ועד 21 ימים – ולתקופה ארוכה יותר באישור ועדה מוועדות הכנסת.

תקנות אלה עשויות להצריך ייעוץ משפטי.

הואיל והתקנות מגבילות באופן חמור מאד תנועה של יחידים, מתוך האזור המוגבל החוצה ואליו פנימה, נקבע כי על החלטה פרטנית הנוגעת לכניסה לאזור המוגבל או ליציאה ממנו ניתן להגיש השגה לקצין משטרה שהוסמך על ידי מפכ"ל המשטרה, או לראש רשות חירום לאומית או סגנו, לפי העניין. החלטה בהשגה תתקבל לא יאוחר מ-24 שעות מהמועד בו התבקשה היציאה או הכניסה לאזור המוגבל.

על החלטה בהשגה ניתן להגיש עתירה מינהלית לפי הוראות חוק בתי משפט לעניינים מינהליים.

משרדנו מתמחה בהגשת עתירות מנהליות ובטיפול בסוגיות דחופות מול רשויות השלטון, ומסייע ללקוחותיו בשאלות משפטיות הנובעות מדיני מגפת הקורונה. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה בעניין זה.

לקריאת התקנות לחצו כאן.

[1] תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (אזור מוגבל), התש"ף-2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more