הרצאה בנושא: בג"ץ ניתוקי החשמל

30 במרץ, 2022
בית המשפט קבע לאחרונה, באופן תקדימי וחריג, כי נגישות לחשמל קשורה לזכות לקיום מינימלי בכבוד ולכן ישנם מקרים, מעבר לאלו המוגדרים בדין, בהם יש להימנע מניתוק חשמל לצורך גביית חובות, בפרט בקרב אנשים החיים בעוני מרוד או או כזה המשולב עם מצב רפואי חריג.

השופטת ברק-ארז כתבה את פסק הדין בהסכמת השופטים עמית ומינץ. השופטים הורו לרשות החשמל להוסיף לאמות המידה המסדירות את הליכי הגביה והניתוק גם את שיקול הנגישות לחשמל בהתאם לחיוניותה למימוש זכות קיום מינימלי בכבוד. השופטים קבעו כי על רשות החשמל לכונן בתוך שישה חודשים מנגנון שימוע הולם, שיאפשר הגנה מניתוק חשמל לצורך גביית חובות צריכה, בקרב אנשים הסובלים מעוני קשה או כזה המשולב עם מצב רפואי חריג.

הצטרפו אלינו לוובינר מרתק, בו משוחחת עורכת הדין עדי ניר בנימיני ממשרדנו, אשר ייצגה את העותרים בבג"ץ ניתוקי החשמל, עם הגברת מירב יוסף, ראש אגף צרכנות ברשות החשמל. הן שוחחו על פסק הדין, על הרקע העובדתי והמשפטי שקדם לו, ועל השינויים שהוא מחולל כעת וצפוי לחולל בעתיד.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more