השפעת מלחמת רוסיה – אוקראינה על היצוא הביטחוני הישראלי

22 במרץ, 2022

האם ניתן בימי מלחמה אלה לבצע יצוא ביטחוני למדינות ולאזורים המעורבים במלחמת רוסיה-אוקראינה (רוסיה, אוקראינה והאזורים הבדלניים בה)?

רוסיה ואוקראינה (לרבות האזורים הבדלניים בה), אינן מוגדרות "מדינות מותרות", ולכן כפוף השיווק של ציוד ביטחוני מפוקח אליהן, לקבלת רישיון שיווק. הסיכוי לקבלת רישיונות חדשים כאלה כרגע, אינו רב. [1]

מה לגבי רישיונות קיימים לשיווק וליצוא? האם מותר להמשיך ולפעול על פיהם? מה נכון לעשות כאשר, למשל, נוהל משא ומתן, נחתם הסכם, ורישיון ייצוא ניתן או נמצא בעבודת מטה? האם רישיון היצוא יבוטל? ואם טרם ניתן – האם גם לא יינתן?

לגבי כל אלה אין כרגע מענה רשמי, וגם אגף הפקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון לא פרסם הנחיות ברורות בנושא.[2]

מכיוון שישנה אפשרות לפיה רישיונות שיווק ורישיונות ייצוא קיימים יושעו או יותלו, ומכיוון שהמצב המשפטי אינו ברור, אנו ממליצים לפנות מבעוד מועד לייעוץ משפטי מתמחה.

כמו כן אנו מזכירים לבחון את הסנקציות הבינלאומיות אשר הוטלו על רוסיה, בלארוס והאזורים הבדלניים, ולא להסתפק בבחינת ההיתרים והרישיונות על פי הדין הישראלי. כך בכלל, וכך בפרט שכן יצואנים ביטחוניים ישראליים קשורים תכופות בקשרי בעלות ושיתופי פעולה, לגופים בינלאומיים שיכולים בעצמם להיות כפופים במישרין לסנקציות אותן הטילו מדינות אחרות.

לייעוץ ניתן לפנות לעו"ד שמעון אבירן, ראש הדסק הביטחוני וה-HLS במשרדנו.

[1] לבלארוס  אסורים שיווק וייצוא ללא קשר לאירועים האחרונים.

[2] מזכר זה לא ידון בכל היבטי הסחר עם המדינות והאזורים האמורים ובסנקציות הבינלאומיות אשר הוטלו עליהם, אלא רק בהשלכות על היצוא הביטחוני מישראל, דהיינו ביצוא המפוקח על ידי האגף לפיקוח על היצוא הביטחוני במשרד הביטחון (אפ"י).

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more