"התו הסגול" לענפי התעשייה והמסחר: שינויים מהותיים במשטר החירום עקב מגפת הקורונה

April 19th 2020

הממשלה אישרה הבוקר תקנות חדשות בדבר הקלות ומגבלות על המשק שיחולו כחלק מאסטרטגיית היציאה ממגפת הקורונה. בין השאר פורסמו תקנות ובהן הוראות למעסיקים (לפירוט בנוגע להוראות אלה לחצו כאן) וכן תקנות העוסקות בפתיחתם של מספר ענפי מסחר ושירותים.

אושרה פתיחתם של עסקים בתחומים מסוימים אם אינם ממוקמים בקניונים. פתיחת העסק תיעשה בכפוף להצהרה לרשות המקומית על עמידה ב"תו הסגול למסחר". על העסק לקבל בעצמו החלטה האם הוא אכן עומד בתנאי ״התו הסגול למסחר״.

חשוב לדעת כי בעל העסק צריך לחתום בעצמו על התחייבות אישית בעניין.

נקבע כי הפעלה של עסק בניגוד לאמור בתקנות תחשב כעבירה פלילית וכן כעבירה מנהלית שניתן להטיל בגינה קנס.

אלה הכללים בהם יש לעמוד:

  • על המעסיק או המפעיל למנות ממונה שיהיה אחראי על שמירת הכללים לעיל (ממונה על ענייני קורונה).
  • בטרם הכניסה למקום העסק, המעסיק או מישהו מטעמו, ישאל כל נכנס האם הוא משתעל, האם חום גופו עולה על 38 מעלות או האם היה לו חום כאמור בשבוע האחרון, והאם היה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים. לא תותר כניסה למי שענה בחיוב על אחת או יותר מהשאלות.
  • על המעסיק להסדיר מדידת חום באמצעי שאינו פולשני לכל הנכנסים למקום, ככל האפשר. אין להתיר את כניסתו של אדם שחום גופו עולה על 38 מעלות.
  • יש להקפיד על מרחק של 2 מטרים לפחות בין אנשים שאינם גרים באותו מקום, לרבות בתורים. לשם כן יש לסמן מקומות לעמידה באזור הקופות הרושמות ובכל מקום אחר בו יש תור (לדוגמא, תאי מדידה), ולהציב שילוט בולט לעין לעניין שמירה על מרחק.
  • יש לווסת את כניסת המבקרים לחנות. בכל רגע נתון לא ישהו בחנות לקוחות ביחס העולה על 2 לקוחות לכל קופה פעילה. בחנות שגודלה מעל 100 מ"ר – לא ישהו בחנות לקוחות ביחס העולה על 4 לקוחות לכל קופה פעילה.
  • יש להקפיד על כללי היגיינה במקום העסק ועל ידי עובדיו, לרבות הקפדה על חיטוי משטחים פנימיים בעסק באופן תדיר.
  • בדלפק העסק תימצא מחיצה פיסית בין המוכר לקונה.
  • במקום בו מועסקים עובדים במשמרות, יש לשבץ, ככל הניתן, את אותה קבוצת עובדים לעבודה יחד באותה משמרת. 

להלן הענפים שאושרה פתיחתם בכפוף לתנאים המופיעים מעלה:

ציוד מידע ותקשורת, ציוד אודיו ווידאו, מחשבים, ציוד היקפי ,תוכנה וציוד תקשורת, טקסטיל, כלים ממתכת, צבעים וזכוכית, שטיחים, מרבדים וחיפויי קיר ורצפה, רהיטים, מוצרי חשמל וגז ביתיים, כלי בית וכן מוצרים אחרים לבית (למעט צעצועים ומשחקים), חפצי תרבות ופנאי, ספרים, עיתונים, ציוד משרדי וצורכי כתיבה, ציוד ספורט ואופניים, כלי נגינה, מוזיקה וסרטים על גבי מדיה, אביזרים רפואיים, מכבסה, מתפרה וסנדלריה.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more