וובינר | ביקורת שיפוטית על תיקון חוקי יסוד בעקבות בג"ץ סתיו שפיר

02 ביוני, 2021

לפני ימים אחדים הכריע בג"ץ את אחת ההכרעות החוקתיות החשובות ביותר בשנים האחרונות ובכלל. בעתירה שהוגשה נגד חוקתיותו של תיקון לחוק יסוד: הכנסת, שאפשר לממשלה להגדיל את התקציב 2020 ב- 11 מיליארד ש"ח, קבע בית המשפט בדעת רוב שמדובר ב"שימוש לרעה בסמכות המכוננת".

את העתירה הגישו, לצד עותרים נוספים, חברות הכנסת לשעבר סתיו שפיר ויעל כהן פארן, ובהרכב שופטים מורחב נפסקה ברוב של ששה שופטים מול שלושה התראת בטלות כלפי שימוש חוזר מהסוג שנעשה בתיקון לחוק יסוד: הכנסת.

בשנים האחרונות מלווה את השיח הציבורי דיון סוער בנוגע לגבולות הלגיטימיות של ביקורת שיפוטית. עד כה הוגבל הדיון ברובו למקרים של ביקורת שיפוטית כלפי חוקים ותקנות.

כעת, התייחס בג"ץ לראשונה באופן נרחב לאפשרות לקיים ביקורת שיפוטית כלפי חקיקת יסוד, והתווה מבחנים מקיפים לביקורת מעין זו.

פסק הדין, שזכה בינתיים לכינוי "בג"ץ סתיו שפיר", מעמיד את עולם המשפט החוקתי כולו על רגליו כשהוא מעלה את השאלה האם בסמכותו של בג"ץ לקבוע כי תיקון חוק יסוד אינו חוקתי? או שמא זו חובתו? ואם ניתן לבקר חוקי יסוד, כיצד יש לעשות זאת?

אנו מזמינים אתכם לצפות בוובינר מיוחד, בהשתתפות:

העותרות, חברות הכנסת לשעבר, סתיו שפיר ויעל כהן פארן, אשר דיברו על העתירה והרקע שלה.

פרופ' יניב רוזנאי, המרכז הבינתחומי הרצליה, אשר דיבר בזכות הפסיקה.

ד"ר שוקי שגב, חבר סגל בבית הספר למשפטים, המכללה האקדמית נתניה, אשר דיבר על שימוש לרעה בסמכות השיפוטית והתקדים החוקתי הלא חוקתי.

עו"ד אסף פריאל, שתף במחלקת הליטיגציה במשרד תדמור לוי ושות', המתמחה בתחומי הליטיגציה המנהלית והחוקתית

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more