וובינר | כלים משפטיים לניהול אישי וניהול הון: ייפויי כוח ונאמנות

23 בנובמבר, 2021
כטבעו של עולם, בעודנו בריאים בנפשנו ובגופנו, אנו דוחקים לקרן זווית מחשבות על היום בו ייתכן שלא נוכל לקבל החלטות חשובות על גופנו ועל נכסינו. ובוודאי שאנו לא מעלים על דעתנו את האמת האבסולוטית, שלא נחיה לנצח.
כיום קיימים בדין הישראלי כלים משפטיים המאפשרים לנו לקבוע מבעוד מועד כללים ותנאים לניהול נכסים ומצבים אישיים ורפואיים למקרה שבעתיד לא נוכל לעשות כן, וחשוב להכיר אותם.
בתוך כלים משפטיים אלה מצויים גם:
  • ייפוי כוח מתמשך - מדובר במסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר לקבוע מראש כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו האישיים, הרפואיים והרכושיים בעתיד, אם תימנע ממנו היכולת לטפל באלה בעצמו.
    ייפוי כוח למתן הנחיות רפואיות מאפשר לאדם למנות מבעוד מועד מיופה כוח לקבלת החלטות בענייניו הרפואיים, למקרה בו לא יהיה כשיר לקבל החלטות כאלו בעצמו, גם בעניינים הנוגעים לטיפול רפואי בסוף החיים, לפי חוק החולה הנוטה למות.
  • הנאמנות הינה כלי שכיח לביצוע הפרדה משפטית ברורה בין יוצר הנאמנות לבין הרכוש שהוקנה בנאמנות על ידי היוצר, באופן אשר מאפשר מקסימום גמישות בניהול נכסים עבור היוצר, עבור הנהנים בנאמנות ומאפשר תכנון מושכל של העברות בין דוריות.

 

צפו בפאנל מעשיר וחשוב, אשר שופך אור על כלים משפטיים אלה, בהשתתפות:

  • עו"ד בועז פינברג, שותף ומנהל מח' המסים, אשר דיבר על נאמנויות, השימוש שנעשה בכלי הנאמנות והקשיים הנובעים מהפעלתו בישראל
  • עו"ד ליאל גולני ברנס, שותפה במחלקת ליטיגציה ויישוב סכסוכים, וראש מחלקת דיני משפחה וירושה, הרצתה בעניין ייפוי הכוח המתמשך
  • עו"ד מאיה כ"ץ הילברג, עו"ד במחלקת ליטיגציה ויישוב סכסוכים, שהנחתה את הוובינר והרצתה על מינוי מיופה כוח למתן הנחיות רפואיות לטיפול בחולה הנוטה למות ומתן הנחיות רפואיות מקדימות

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more