CATCH-UP: וובינר | ניהול סיכונים והזדמנויות בעידן חדש של ESG

19 באפריל, 2021

בשנים האחרונות עולם ניהול סיכוני ESG – סיכוני סביבה, חברה וממשל תאגידי – תופס מקום מרכזי בין שיקולי ההתנהלות של תאגידים בנקאיים, בתי השקעות ומוסדות פיננסיים. חשיבותו הגדלה של התחום הביאה להתערבות גוברת מצד הרגולטורים בארץ ובעולם. כך, עולות שאלות מורכבות הנוגעות לעידן החדש המתהווה לנגד עינינו:

  • האם סיכוני ESG הם סיכונים משפטיים ומי עלול להיות חשוף אליהם?
  • מה המשמעות הכלכלית של משבר האקלים ואיך מנהלים סיכוני אקלים עתידיים בבתי ההשקעות של היום?
  • האם השוק מקדים את הרגולציה ומה יהיה תפקידה בעידן החדש?

 _

אנו שמחים להזמין אתכם לצפות בוובינר שלנו, בו אירחנו פאנל מומחים מיוחד, בהשתתפות:

  • ענת לוין, מנכ"לית בלקרוק ישראל, דיברה על ניהול סיכוני ESG במבט על ההווה והעתיד.
  • פרופ' עלי בוקשפן, מבית ספר רדזינר למשפטים, המרכז הבינתחומי – הרצליה, דיבר על  ESG כ"חיסון" וכרפואה מונעת לסיכונים משפטיים.
  • עו"ד איל עופר, ראש מחלקת איכות הסביבה וקיימות במשרד תדמור לוי ושות', הנחה את הוובינר ודיבר על רגולציה של ניהול סיכוני ESG.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more