ליטיגציה | בצל משבר הקורונה: פיילוט לקיום דיונים בהליכים אזרחיים באמצעות היוועדות חזותית

April 7th 2020

נוכח המאבק בהתפשטות מגפת הקורונה פועלת מערכת בתי המשפט במתכונת חירום, במסגרתה נידונים הליכים דחופים בלבד.

כחלק ממתכונת זו החל שימוש בהיוועדות חזותית (video conferencing) בחלק מההליכים הפליליים. 

ביום 2 באפריל 2020 הודיעה הנהלת בתי המשפט, כי השימוש בהיוועדות חזותית יורחב גם להליכים אזרחיים דחופים לשם היערכות למתן שירות חיוני לציבור גם בעתות חירום.

בהתאם להודעה יחל השבוע פיילוט לקיום דיונים בהליכים אזרחיים בהיוועדות חזותית, בחמישה אולמות בבית משפט השלום בראשון לציון. בשלב זה יתקיימו דיונים בהיוועדות חזותית רק בסעדים אזרחיים דחופים, לרבות סעדים זמניים; בהליכים שהוגשו טרם הוכרז מצב החירום, שעניינם אישור הסכם בתיקי משפחה בהם הצדדים מיוצגים; ובקדמי משפט בהליכים אזרחיים. דיון על דרך של היוועדות חזותית יעשה בכפוף להסכמת הצדדים.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more