מיסים | הארכת מועדים וצמצום קבלת קהל במשרדי רשויות המס נוכח התפשטות נגיף הקורונה

March 25th 2020

הארכת המועדים להגשת דו"חות למס הכנסה:

  • דו"ח שנתי מקוון ליחידים – מועד אחרון להגשה: 30.07.2020
  • דו"ח שנתי לחברות ולמלכ"רים – מועד אחרון להגשה: 30.07.2020
  • דו"ח שנתי ליחידים שאינם חייבים בדו"ח מקוון – מועד אחרון להגשה: 30.06.2020

לחץ כאן להודעת הרשות

דו"ח רבעוני מקוון לנותני שירותים פיננסיים – מועד אחרון להגשה: 30.05.2020

 לחץ כאן להודעת הרשות

הארכת מועדים להגשת דו"חות מע"מ:

  • דיווח ותשלום לעוסקים המדווחים למע"מ על בסיס חודשי – מועד אחרון: 26.03.2020
  • דיווח ותשלום לעוסקים המדווחים למע"מ על בסיס דו-חודשי – מועד אחרון: 27.04.2020

לחץ כאן להודעת הרשות

הארכת אישורי מיסים:

אישורים לתיאומי מס של שנת 2019 הוארכו אוטומטית עד למועד תשלום המשכורת של חודש מאי 2020, ולא יאוחר מיום 13.06.2020

אישורים על ניכוי מס במקור שתוקפם יפוג ביום 31.03.2020 הוארכו אוטומטית עד ליום 30.04.2020

לחץ כאן להודעת הרשות

שינוי מועדי קבלת קהל:

לחץ כאן למתכונת העבודה במשרדי מס הכנסה ומע"מ

לחץ כאן למתכונת העבודה במשרדי מיסוי מקרקעין

לחץ כאן למתכונת העבודה במשרדי המכס

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more