מיסים | סיוע לעסקים – מענק השתתפות בהוצאות קבועות

12 במאי, 2020

בתקופה האחרונה החליטה הממשלה על מספר מענקים שנועדו לסייע לעסקים בישראל לצלוח את משבר הקורונה. כאן נסקור מענק המיועד הן לחברות והן לעצמאיים, לרבות כאלה שהם בעלי שליטה, שמחזור הכנסותיהם נפגע כתוצאה מהמשבר. המענק מבוסס על החזר, צנוע יחסית, בגין חלק מההוצאות הקבועות שהוציא העסק בתקופת המשבר.

בהחלטת הממשלה מס׳ 5015 נקבע מענק השתתפות בהוצאות שהיו לעסק, בתקופה שבין מחצית חודש מרץ ועד לסוף חודש אפריל 2020. בניגוד לקודמיו, מענק זה מכוון גם לעסקים בעלי מחזור גדול יחסית, המגיע עד ל-20 מיליון ש"ח בשנה.

המדינה בחרה לתמוך בעסקים שמחזור ההכנסה שלהם, ממחצית חודש מרץ ועד לסוף חודש אפריל, ירד באופן משמעותי ביחס לשנה החולפת. הפיצוי מבוסס על ההוצאות השוטפות של העסק בתקופה הזו, והוא מחושב על פי ההוצאות בשנה החולפת, פחות החיסכון שהשיג העסק בגין עובדים שהוציא לחל״ת או פיטר בזמן המשבר.

 בפועל מפצה המדינה את העסק בגין חלק לא גדול מהוצאות אלה – מאחוזים בודדים ועד כ-30%.

המענק מיועד לחברות שמחזורן השנתי בשנת 2019 היה בין 18 אלף ש״ח ל-20 מיליון ש״ח, ולעצמאים שמחזורם בשנת 2019 היה בין 300 אלף ש״ח ל-20 מיליון ש״ח. התנאי לפיצוי הוא ירידה של לפחות 25% במחזור בתקופה הרלוונטית ביחס לשנת 2019, שנגרמה בגלל משבר הקורונה. על העסקים להגיש את כל הדוחות התקופתיים למע"מ, הנדרשים לצורך חישוב המענק.

ביום 7 במאי 2020 פרסמה רשות המיסים הנחיות לציבור לקבלת המענק.

להנחיות לחץ כאן.

למערכת ההגשה לחץ כאן.

להחלטת הממשלה 5015 לחץ כאן.

אתם מוזמנים לצפות בוובינר שנערך על ידי משרדנו ביום 10 במאי 2020, בהשתתפות עו"ד ד"ר דוד תדמור, עו"ד עדי וייצמן ועו"ד בועז פינברג העוסק במענקים ובהקלות של הממשלה בתקופת הקורונה.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more