מענקי סיוע לעצמאים בתקופת הקורונה

April 3rd 2020

עסקים עצמאיים רבים נפגעו בשל התפרצות נגיף הקורונה. אמש, ה-2 באפריל, אושרו תקנות[1], המאפשרות לעוסקים אשר מחזור הפעילות שלהם נפגע, להגיש בקשה למענק תמיכה חד פעמי בסכום של עד 6,000 ₪.

תנאי הסף לזכאות

  • עוסקים עצמאים אשר בשנת 2019 מלאו להם 20 שנים או יותר.
  • פעילים לכל התקופה שבין ה-1 במרץ 2019 ועד ה-29 בפברואר 2020.
  • הכנסה חייבת שנתית מעסק ב-2018 ו-2019 בסכום שבין 24,000 ₪ ו-240,000 ₪.
  • עבור בני זוג – סך ההכנסה החייבת לא תעלה על 340,000 ₪.
  • ירידה של לפחות 25% במחזור העסקאות בחודשים מרץ-אפריל 2020 ביחסים לאותם חודשים בשנת 2019.
  • הגשת דו"ח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2018 (עבור עסקים שהוקמו ב-2019 התנאים יבחנו ביחס לדו"ח של 2019), וכן דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים.
  • לא היו לעצמאי הפרות בתחום ניהול פנקסי חשבונות לפי פקודת מס הכנסה, כאמור בסעיף 17א לחוק מענק עבודה.

סכום המענק

  • המענק יעמוד על 65% מההכנה הממוצעת לחודש לשנת 2018 (או 2019, אם העסק הוקם בשנה זו), וסכומו לא יעלה על 6,000 ₪.
  • אם ההכנסה החודשית עולה על 16,000 ₪, יופחת מהמענק סכום השווה ל-75% מהסכום שבו עולה ההכנסה הממוצעת מעל ל-16,000 ₪.
  • לצורך קבלת המענק תוגש תביעה בהליך פשוט, באמצעות טופס מקוון, באזור האישי באתר רשות המסים, בתוך 70 ימים מיום פרסום התקנות. קביעת הזכאות תתבצע בתוך 10 ימים לכל היותר מיום הגשת התביעה. התשלום יתבצע בתוך 10 ימים לכל היותר מיום קביעת הזכאות באמצעות רשות המיסים.

מענק הסיוע כפוף לתשלום מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי או מע"מ.

 לתקנות לחצו כאן.

[1] תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק סיוע לעצמאים), התש"ף-2020 

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more