נדל״ן | פינוי-בינוי בצל משבר הקורונה: האטה בפעילות לצד הזדמנויות חדשות

April 19th 2020

בשבועות האחרונים, עקב משבר הקורונה, חלה האטה משמעותית בפעילות ענף הנדל"ן, שביטויה גם בפגיעה חמורה בקידום פרויקטים בתחום.

מה מקורה של האטה זו? ראשית, ההגבלות המחמירות על פעילות המשק, שנועדו למנוע את התפשטות מגפת הקורונה, פוגעות בפעילות התקינה של ענף הנדל"ן כולו. ההקלות אשר ניתנו הן חלקיות ותחומות בלבד והשפעתן מוגבלת. שנית, האפקט התודעתי המשתק, הנובע מחוסר הוודאות שבהתמודדות מול מגיפה עולמית, פוגע משמעותית ביכולת לקדם פרויקטים – החל בפגיעה בפריון העבודה של מי שבאפשרותם עדיין לעבוד, וכלה בנטייה להימנע מיציאה ל"הרפתקאות" בדמות השקעה בפרויקטים, רכישת נכסים וכיוצא באלה.

קשות במיוחד הן השלכות המשבר על פרויקטים של פינוי-בינוי. הנטל שהדין, הרגולציה והביורוקרטיה מטילים על פרויקטים של פינוי-בינוי מאט ומכביד גם בימים כתיקונם, ובעת הזו – הם מביאים רבים מהם לעצירה מוחלטת. במיוחד בולט הקושי הנובע מהחובה לערוך כינוס של בעלי הדירות במתחם בו מקודם מיזם פינוי-בינוי, כתנאי לחתימת בעלי הדירות על הסכמים נדרשים.

לדעתנו, כמי שמייצגים מזה שנים יזמים, מנהלות, בעלי דירות ורשויות מקומיות בפרויקטים של פינוי-בינוי, ומתמחים בו, תקופה זו של משבר היא הזדמנות פז לעדכן את החובות המכבידות בתחום, ובכך לקדם את ענף הפינוי-בינוי כולו, לתועלת כל הפועלים במסגרתו, כולל בעלי הדירות. נסביר.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more