דיני עבודה | תיקון לתקנות

March 31st 2020

תקנות חדשות פורסמו הבוקר, המעדכנות ומחמירות את המגבלות שהוטלו על מעסיקים אושרו הבוקר במטרה לצמצמם את התפשטות מגפת הקורונה.[1]

התקנות יכנסו לתוקף ביום 1 באפריל למשך תקופה של 7 ימים.

אלה עיקרי הדברים:

  • במקום עבודה לא ישהו בו-זמנית יותר מ-15% ממצבת העובדים. מעסיק רשאי לחרוג ממגבלה זו במידה שהדבר חיוני לפעילותו השוטפת ובכפוף לשליחת הודעה למנהל הכללי של משרד הכלכלה והתעשייה. 
  • על העובדים למדוד לעצמם חום בטרם ההגעה למקום העבודה ולמלא טופס הצהרה על מדידת חום והעדר תסמינים (חום גוף, שיעול, קושי בנשימה). המעסיק נדרש לאסוף ולשמור את הטפסים. 
  • המעסיק ינחה את העובדים כי בעת שימוש במעלית במקום עבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים.

[1] תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש)(תיקון), התש"ף-2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more