עיצום בסך 700 אלף ₪ בוטל לאחר שהחברה הוכיחה שהיא פעלה לפי החוק

04 באוגוסט, 2021

עיצום כספי בסך 700 אלף ₪ שהטיל המשרד להגנת הסביבה על חברת הבנייה בוטל, זאת לאחר שעו"ד איל עופר, ראש תחום איכות הסביבה במשרדנו, הוכיח בפנייה בכתב למשרד להגנת הסביבה כי החברה פעלה בהתאם לחוק וכי האשמה מוטלת על הגורמים האחרים שפעלו בפרויקט.

האירוע המדובר התרחש בפברואר 2019, בעת שדרוג רחוב האצ"ל בראש העין, לרבות טיפול בתאורה ובתקשורת, תיעול סלילה ופיתוח מים וביוב.

המשרד להגנ"ס קיבל דיווח על מפגע אסבסט ושלח מפקחים למקום. הפקחים מצאו כי ברחוב הוחלף קו ביוב מאסבסט, לכאורה בניגוד לחוק, על ידי תאגיד המים והחברה הכלכלית ראש העין וחברות קבלן ששכרו לצורך העניין. בשטח נמצאו שברי אסבסט נוספים של צנרת האסבסט. עקב כך הם הורו על עצירת העבודה והנחו על אופן הטיפול במפגע לצמצום הסיכון לציבור.

לפי דיווח המשרד להגנ"ס לאחר פרסום האירוע, חברת ונונו דני שהייתה מעורבת בעבודות התשתית, התריעה מראש בפני מנהלי הפרויקט בתאגיד ובחברה הכלכלית על הימצאות אסבסט במקום וסירבה לבצע עבודות באסבסט בלא היתר.

תחילה הייתה כוונה להטיל על החברה עיצום כספי משום שהיא נטלה חלק בעבודות, אך לאחר בירור העובדות לעומק ופנייתו של עו"ד איל עופר למשרד להגנ"ס, בוטל העיצום הכספי שקיבלה.

לקריאת הכתבה בנושא לחץ כאן.

את קובץ המענה המלא של המשרד להגנת הסביבה בפורמט PDF ניתן להוריד מטה.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more