פגיעה ברילוקיישן של ישראלים לארצות הברית

12 ביולי, 2020

בחודש אפריל 2020, בצל משבר הקורונה, הטילה ממשלת ארצות הברית איסור על כניסת מהגרי עבודה לארצות הברית למשך 60 ימים. ביום 22 ביוני 2020 חתם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, על צו נשיאותי המרחיב את ההגבלה ואוסר על כניסת מהגרי עבודה אשר "עלולים לסכן את שוק העבודה של אזרחי ארצות הברית בעקבות משבר הקורונה", וזאת עד לסוף שנת 2020.

ארצות הברית הטילה בצו האמור הגבלות על בעלי הוויזות הבאות:

    • B1-H: אקדמאים בעלי תואר ראשון ומעלה המעוניינים לעבוד בתחום מומחיותם.
    • B2-H: עבודות זמניות עונתיות שאינן בעלות אופי חקלאי.
    • 1-L: עובד בעל משרה ניהולית המועבר לארצות הברית לצורך עבודה באותה חברה.
    • 1-J: ויזת חילופי מבקרים.

בצו נקבע כי עד לסוף שנת 2020 לא ניתן יהיה להנפיק ויזות אלו. יתרה מכך, נקבע כי גם אנשים המחזיקים כבר בוויזות האמורות, אולם טרם החלו בהליך הרילוקיישן, לא יוכלו להשלימו. לדברי הממשל צפוי מהלך זה למנוע את איושם של מאות אלפי מקומות עבודה על ידי עובדים זרים.

הצו אינו חל על עובדים זרים השוהים כעת בארצות הברית. הוחרגו ממנו גם עובדים מתחום החקלאות, אנשי מקצוע מתחום הבריאות התומכים בלחימה בקורונה ועובדים בתחום המזון. כמו כן הוענק לקונסוליות האמריקאיות ברחבי העולם שיקול דעת להחריג מקרים שעולים בקנה אחד עם הנחיות משרדי הממשלה, ולהעניק בהם אשרת עבודה.

כמו רבים אחרים, גם ישראלים שעמדו בפני רילוקיישן, יאלצו בשל הצו להקפיאו או לבטלו. במקרים אלה אנו ממליצים לבחון את זמינותה של אשרה מסוג 2E, שלא נכללה בצו. במסגרתה, יזם שיציג תכנית עסקית המייצרת ערך כלכלי ובעלת פוטנציאל ליצירת מקומות עבודה חדשים, יקבל היתר לעבודה בארצות הברית.

גם בימי שגרה מתנהל בארצות הברית ויכוח ער לגבי מדיניות ההגירה. הוא התחדד מאד בתקופת הקורונה, נוכח הגידול הניכר (פי ארבעה) במספר המובטלים בארה״ב. עם זאת, גורמים רבים בארצות הברית מתנגדים לצו, ומזהירים כי הוא עתיד לפגוע ביכולתן של חברות אמריקאיות לגייס כוח אדם איכותי, ולמנוע ממהגרים לאייש משרות הדורשות מיומנויות ספציפיות שאינן רווחות בקרב האמריקאים. נוכח הלחצים המופעלים בנושא, ייתכן שינוי בצו וייתכן גם שלא יוארך. בצו עצמו נקבע כי הוראותיו ייבחנו מדי שישים יום ויהיו נתונות לשינויים.

להוראות הצו המלאות לחץ כאן.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more