רגולציה בימי קורונה: עדכון ליום 27 בדצמבר 2020

27 בדצמבר, 2020

עדכון מיוחד לרגל החלטת הממשלה על סגר שלישי שהתקבלה בסוף השבוע האחרון

תקנות הסגר אושרו בממשלה

בהחלטת הממשלה מסוף השבוע האחרון, אישרה הממשלה את תיקון התקנות המגבילות את פעילות מקומות העבודה ואת התנועה במרחב הציבורי. התקנות כפופות לאישורה הסופי של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

תחולת התקנות החדשות היא מהיום, 27 בדצמבר 2020 בשעה 17:00, ועד ליום 9 בינואר 2021. להלן עיקרי הדברים:

מקומות עבודה:

  • מקומות העבודה המעסיקים מעל 10 עובדים לא יוכלו לאפשר שהייה בו-זמנית של עובדים בשיעור העולה על 50% ממצבת העובדים במקום העבודה, או 10 עובדים, לפי הגבוה מביניהם.
  • מקומות עבודה בתחומי פעילות המפורטים בתוספת השנייה לתקנות מוחרגים מתחולת האיסור, ובלבד שהעובדים הכרחיים לאספקת המוצר או השירות. בין תחומי הפעילות המוחרגים: בנקאות ושוק ההון, חשמל, גז טבעי, נפט גולמי, גפ"מ, מים, מזון ומשקאות, שירותי הובלה, חקלאות, טואלטיקה ניקיון ותמרוקים, תחבורה, תקשורת, שירותי בריאות ושירותי תמיכה אחרים הנדרשים לצורך המשך פעילותם התקינה של תחומי הפעילות המפורטים בתוספת.
  • עוד מוחרגים מהמגבלה על שהיית עובדים במקומות עבודה: מפעלים למתן שירותים קיומיים, מפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה (על פי מספר העובדים שהותר בהיתר, או 50% ממצבת העובדים, לפי הגבוה); ומקומות עבודה שעוסקים בעבודות בינוי או תשתית שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור; תעשייה ביטחונית ומפעלים תומכי ביטחון (60% ממצבת העובדים); עובדי מוסדות חינוך.
  • מעסיקים נדרשים להמשיך לעמוד בתנאי התו הסגול.

הגבלות תנועה ושהייה:

  • נאסרה יציאה ממקום המגורים מעבר ל-1,000 מטר, למעט חריגים, ובהם: יציאה להתחסן, קבלת טיפול רפואי או סוציאלי, הפגנה, הליך משפטי, יציאה לצורך פעילות ספורט (שלא בדרך של הגעה למקום בכלי רכב), העברת קטין בין הוריו הפרודים, יציאה למקום עבודה או למסגרת חינוכית שפעילותה מותרת, יציאה לצורך השתתפות בהלוויה, בחתונה או בברית (בכפוף למגבלת ההתקהלות).
  • קנס על הפרה יעמוד על 500 ש"ח.
  • נאסרה יציאה ממקום המגורים לצורך שהייה במקום מגורים של אדם אחר.
  • ייסגרו מקומות ציבוריים ועסקיים למעט חנויות חיוניות: מזון, היגיינה, אופטיקה, בית מרקחת, מוצרי חשמל ומוצרים הדרושים לתיקונים חיוניים בבית.
  • ייסגרו יחידות אירוח וצימרים, גני-חיות, ספארי, שמורות טבע, גנים לאומיים, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה; מקומות למתן טיפול שאינו רפואי, לרבות מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה; מקומות למתן טיפול רפואה משלימה; דרייב אין לצפייה בסרטים; קניון או שוק קמעונאי, ומוזאון. כמו כן, בוטלה האפשרות לפתיחת בית אוכל בדרך של איסוף עצמי.
  • אימוני ספורט – תתאפשר הפעלה של מקום המשמש לאימון או תחרות של ספורטאי מקצועי בלבד.
  • בוטלה האפשרות לקיים שיעורי נהיגה מעשייםונקבע איסור על ארגון או השתתפות בטיול מאורגן.

הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור תיירות מיוחד – אילת) (ביטול), התשפ"א-2020; הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (אזור תיירות מיוחד – עין בוקק-חמי זוהר) (ביטול), התשפ"א-2020

  • החל מיום 28 בדצמבר 2020 ההכרזה על אילת וים המלח כאיים ירוקים בטלה.

הודעת מנהל בתי המשפט: התאמת מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה – התמודדות עם נגיף הקורונה

  • בתי המשפט ובתי הדין לעבודה ימשיכו לשמוע את כל סוגי ההליכים, תוך הקפדה על ההנחיות והמגבלות שנקבעו בקשר להתמודדות עם נגיף הקורונה בבתי המשפט.
  • בעלי דין המבקשים לדחות את מועד הדיון בעניינם בשל נסיבות אישיות הנובעות מהמגבלות המוטלות על הציבור יוכלו לפנות לבית המשפט או לבית הדין בבקשה מנומקת.
  • בהיעדר החלטה אחרת, כל המועדים שנקבעו בדין או בהחלטה נותרים על כנם.

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, למטרת עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או ייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more