רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 10-6 בדצמבר

10 בדצמבר, 2020

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 17), התשפ"א-2020; תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 18), התשפ"א-2020

תכנית הפיילוט להפעלת קניונים, שווקים ומוזאונים הורחבה לכלל המדינה:

  • הותר להפעיל מוזיאונים, קניונים ושווקים בהתאם להנחיות שנקבעו בתקנות.
    • נקבעו הנחיות בקשר לאחריות מחזיק קניון, שוק או מוזאון לרבות לוויסות הנכנסים.
  • הותר לפתוח מקומות מסחר, בחנות הנמצאת ברחוב או בתוך קניון, במגבלות הקבועות בתקנות ("מסחר לא חיוני").
  • האיסור הכללי על הפעלתם של מקומות ציבוריים או עסקיים לא בוטל, כך שאסור לפתוח מקום שפתיחתו לא הותרה במפורש (למשל: בתי קולנוע).
  • מגבלת ההתקהלות במקומות הפתוחים לציבור נקבעת לפי מגבלת ההתקהלות הכללית –  עד 10 אנשים במבנה ועד 20 אנשים בשטח פתוח – ולפי סיווג המקום:
    • מקום שפתיחתו הותרה – יחס של אדם אחד לכל 7 מ"ר, או לפי מגבלת ההתקהלות הכללית – הכלל המקל מבין השניים יחול.
    • מסחר לא חיוני שפתיחתו הותרה – יחס של אדם אחד לכל 7 מ"ר, או לפי מגבלת ההתקהלות הכללית, הכלל המחמיר מבין השניים יחול, ובכל מקרה מותרת כניסתם של 4 אנשים לכל הפחות.
    • מסחר לא חיוני ששטחו גדול מ-150 מ"ר, וכן קניון, מוזאון ושוק  – יחס של אדם אחד לכל 15 מ"ר.
  • תוקף התקנות הוארך עד ליום 23 בדצמבר 2020.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 11), התשפ"א-2020

התיקון ממשיך את מגמת ההקלה בקשר לקיום פעילויות חינוך.

  • הותר לקיים קייטנה לתלמידי גני ילדים וכיתות א'-ב' באותן קבוצות קבועות בהם שהו בפעילות העיקרית ובהתאם להוראות התקנות.
  • באזורים המפורטים בתוספת החמישית לתקנות:
   • הותר לקיים לימודים גם בכיתות ז'-ט'.
   • בפעילות בכיתות ז'-י"ב כל תלמיד יכול ללמוד בשתי קבוצות שונות לכל היותר.

תקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020

הוראת שעה המאריכה את מניין הימים הקבוע בתקנות להשגת היתר בנייה על מנת לקבל בחזרה חלק ממס הרכישה ששולם בגין רכישת נכס מקרקעין.

  • ברכישת מקרקעין שבגינם שולמו 6% מס רכישה, התקנות מאפשרות להפחית את מס הרכישה ל-5% ולקבל החזר של 1%, אם יתקבל היתר בנייה תוך 24 חודשים.
  • בעקבות משבר הקורונה נוצר קושי לכנס ועדות מקומיות לתכנון ולבנייה על מנת להנפיק היתרי בנייה. משכך, הוחלט בהוראת השעה כי אם המקרקעין נרכשו לפני 2 במאי 2020, ומועד סיומה של תקופת 24 החודשים לקבלת היתר בנייה חל בין יום 22 במרץ 2020 ליום 2 במאי 2020 ("התקופה הקובעת"), או לאחר מכן, אזי התקופה הקובעת לא תבוא במניין 24 החודשים.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 11), התשפ"א-2020

אזרח או תושב ישראל, או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, לא יחשב "חוזר" לעניין חובת בידוד, אם:

  • מיום 10 בדצמבר 2020 ועד ליום 19 בדצמבר 2020, הגיע לישראל מאחת המדינות הבאות: אוסטרליה, איחוד האמירויות, איי סיישל, בחריין, הונג קונג, וייטנאם, טיוואן, יפן, ניו זילנד, סין, סינגפור, ערב הסעודית, פיג'י, פינלנד, קובה, קוריאה הדרומית, רואנדה או תאילנד, ולא שהה במדינה אחרת במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לישראל.
  • הגיע לישראל עד ליום 16 בדצמבר 2020 מאורוגוואי או פינלנד, ולא שהה במדינה שאינה מפורטת בעדכון זה במהלך 14 הימים שלפני חזרתו לישראל.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2020

תוקף התקנות שבכותרת, הקובעות את המגבלות המוטלות על מקומות עבודה, הוארך עד ליום 6 בינואר 2021.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות בתחום התחבורה) (תיקון מס' 5), התשפ"א-2020

תוקף התקנות שבכותרת, הקובעות את המגבלות המוטלות על הפעלת תחבורה ציבורית, הוארך עד ליום 7 בינואר 2021.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 4), התשפ"א-2020

תוקף התקנות שבכותרת, הקובעות את המגבלות המוטלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות, הוארך עד ליום 6 בינואר 2021.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more