רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 11-7 בפברואר 2021

11 בפברואר, 2021

משבר הקורונה המתמשך מייצר שטף של עדכוני חקיקה, הוראות שעה, צווים והוראות מנהל שמתפרסמים מדי יום, בתחומים מגוונים. ריכזנו עבורכם מספר עדכוני רגולציה מרכזיים מהשבוע החולף.    

מגבלות על פעילותם של מקומות עבודה

  • עם פקיעתן של תקנות הסגר,[1] הוסרו המגבלות על הגעת עובדים למקום העבודה, ושבו על כנן מגבלות ההתנהלות במקומות העבודה שהיו קיימות ערב הסגר. תקנות הגבלת פעילות במקומות העבודה[2] מתירות כעת למעסיק לערוך פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד 50 אנשים, לרבות מי שאינם עובדיו, בתנאי שלא ניתן לקיימן באמצעיים דיגיטליים חלופיים, שלא יוגש אוכל למשתתפים, ושיישמר מרחק של שני מטרים בין הנוכחים או שתוצב מחיצה למניעת רסס.
  • נזכיר עוד כי תקנות הגבלת פעילות במקומות העבודה מחייבות מקום עבודה שמעסיק מעל עשרה עובדים לעמוד בתנאי התו הסגול המפורטים בתקנות, ובכלל זה למנות ממונה קורונה שאחראי על מילוי הוראות בעניין שמירת מרחקים, שמירה על אורגניות הצוותים ככל שניתן, ועמידה בהוראות היגיינה.

מגבלות על פתיחתם של בתי עסק[3]

  • נותר על כנו ההיתר לפתיחת בית עסק למכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה או חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, שאינם בשוק קמעונאי או ביריד. ואולם, תנאי להפעלת מקומות אלה הוא כי לא ימכרו בתחומם מוצרים המאפיינים את הממכר בבתי עסק שהפעלתם נאסרה.[4]
  • הותר לפתוח לפעילות גם את המקומות הבאים: בתי מלון המשמשים מטופלים ובני משפחותיהם בסמוך למוסד רפואי, או המשמשים חלופת מגורים קבועה, ובתנאי שלא פועלים בהם מתקנים משותפים; מתחמי אירוח המשמשים לנופש, הכוללים עד 6 יחידות אירוח נפרדות; בתי אוכל במתכונת של איסוף עצמי; מקום למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם, ובכלל זה מספרה ומקום למתן טיפולי יופי וקוסמטיקה.
  • נזכיר כי אסורה פתיחתו של מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, באופן שלא הותר בתקנות באופן ספציפי.

משיכת כספים מקופות גמל בפטור ממס לעצמאיים[5]

  • נקבעה הוראת שעה לפיה במגוון מצבים ותנאים יוכל עצמאי שעסקו נסגר למשוך כספים מקופת גמל גם אם לא הגיע לגיל פרישה, בפטור ממס ותוך שמירה על רצף זכויות ביטוחיות שנצברו לו בקופה. בכלל זה, יהיה רשאי למשוך כספים עצמאי שסגר את עסקו באורח קבע, ועצמאי שסגר את עסקו לתקופה של חודש ימים לפחות עקב מגבלות שקבעה המדינה בשל נגיף הקורונה.

טיסות ומעבר בין מדינות[6]

מי רשאי לצאת מישראל ולהיכנס אליה בתקופה שעד ליום 20 בפברואר 2021

  • יציאה מישראל: תותר יציאה מישראל לאדם שאינו אזרח ישראל; לאדם שיוצא מישראל לצורך מעבר קבע; ולאדם שקיבל אישור ליציאה מוועדת חריגים, לשם אחת המטרות שלהלן: קבלת טיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי, למבקש או לאדם התלוי בו; השתתפות בלוויה של קרוב מדרגה ראשונה; סיוע לקרוב מדרגה ראשונה הנמצא במצוקה; הגעה להליך משפטי ובלבד שהשתתפות מרחוק אינה מתאימה בנסיבות העניין; צורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ או הביטחון של מדינת ישראל; ספורטאי מקצועי, לצורך השתתפות בתחרות; צורך אישי מיוחד או הומניטארי.
  • כניסה לישראל: תותר כניסה לישראל רק לאדם שקיבל לכך את אישור ועדת החריגים, כדלהלן:
   • לאזרח ישראל או תושב קבע[7] – תאשר ועדת החריגים כניסה לישראל לצרכים הבאים: קבלת טיפול רפואי חיוני שאינו סובל דיחוי, למבקש או לאדם התלוי בו; השתתפות בלוויה של קרוב מדרגה ראשונה, לרבות נפטר המובא לקבורה בישראל; סיוע לקרוב מדרגה ראשונה הנמצא במצוקה; הגעה להליך משפטי ובלבד שהשתתפות מרחוק אינה מתאימה בנסיבות העניין; אישה בשליש השלישי להריונה; צורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ או הביטחון של מדינת ישראל; צורך אישי מיוחד או הומניטארי; כניסה לישראל דרך מעבר נהר הירדן, של אדם שיצא מישראל לירדן דרך מעבר גבול יבשתי, במועדים שתקבע הוועדה ולצורך מעבר למקום מגורים קבוע;[8] וכן, אם יצא מישראל כדין לפי ההגבלות שחלו בעת שיצא, ומקום מגוריו הקבוע הוא בישראל.
   • לאדם שאינו אזרח ישראל או תושב קבע – תאשר ועדת החריגים כניסה לישראל במקרים הבאים: אדם הזכאי למעמד עולה, או לזכויות עולה, שלא ניתן לדחות את עלייתו; צורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ או הביטחון של מדינת ישראל; ספורטאי מקצועי, לצורך השתתפות בתחרות; צורך אישי מיוחד או הומניטארי.
  • פורסם טופס פניה לוועדת החריגים עבור אזרחי ישראל, תושבי קבע, וזרים.

הוראות נוספות בעניין כניסה לישראל ויציאה ממנה

  • מפעיל טיסה אחראי לוודא כי כל הנוסעים בה עומדים בתנאי התקנות בעניין כניסה לישראל ויציאה ממנה.
  • אדם החוזר לישראל וחייב בבידוד ישהה במקום לבידוד מטעם המדינה.
  • על פי הודעה משותפת של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד התחבורה,[9] יידרשו מחוסנים ומחלימים שנכנסים לישראל להציג בדיקת קורונה שלילית שנערכה בתוך 72 השעות שלפני הטיסה, וכן לבצע בדיקה נוספת בנחיתה. לאחר בדיקות אלה, יהיו המחוסנים והמחלימים פטורים מבידוד. עלייה למטוס של אדם שבא במגע עם חולה מאומת תתאפשר רק לאחר שסיים בידוד של 10 ימים וביצע שתי בדיקות קורונה שתוצאותיהן שליליות.

 

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

 

[1] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הידוק הגבלות) (תיקון מס' 5), התשפ"א-2021.

[2] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), תש"ף-2020 ("תקנות הגבלת פעילות במקומות העבודה").

[3] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 25), התשפ"א-2021; תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 27), התשפ"א-2021.

[4] אופניים וציוד לאופניים; בגדים, למעט מוצרי הלבשה תחתונה ופריטי לבוש לחורף כגון: כובע, צעיף, כפפות וכיוצא בהם; ספרים; ציוד ומוצרים לשתילה ולגינון; ציוד מחנאות; צעצועים; רהיטים ואבזרי נוי לבית; תכשיטי (סעיף 7(1) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התשפ"א-2021).

[5] תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (משיכת כספים של עמית־עצמאי במצב אבטלה) (הוראת שעה), התשפ"א-2021.

[6] חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2021; תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה), התשפ"א-2020; תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 10), התשפ"א-2021; הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות) (מס' 5) (תיקון), התשפ"א-2021.

[7] וכן מי שהוא בן זוג של אזרח ישראל או תושב קבע, ומי שהוא הורה לילד שהוא אזרח ישראל או תושב קבע.

[8] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה) (תיקון), התשפ"א-2021.

[9]  הודעה משותפת – משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד התחבורה.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more