רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 12-8 בנובמבר

12 בנובמבר, 2020

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 9), התשפ"א-2020; תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 9) (תיקון), התשפ"א-2020

נקבעו הקלות נוספת לפעילות המשק, ואלו עיקריהן:

  • הותר להפעיל חנויות רחוב כך שתתאפשר כניסה של עד 4 אנשים במקביל, בנוסף לעובדי המקום.

חנות רחוב הוגדרה כחנות שהכניסה אליה נעשית ישירות מן הרחוב, ושאינה נמצאת בקניון, במתחם קניות פתוח הכולל 20 חנויות או בתי עסק לפחות, בשוק קמעונאי או ביריד.

  • ההיתר להפעלת יחידות אירוח, עליו פרסמנו עדכון בשבוע שעבר, הורחב למתחמים הכוללים עד 6 יחידות אירוח.
  • תוקף התקנות הוארך עד ליום 18 בנובמבר 2020.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 8), התשפ"א-2020

החל מיום 12 בנובמבר 2020 ועד ליום 31 בדצמבר 2020, אדם המצוי בבידוד יוכל לסיים את תקופת הבידוד בתוך 12 ימים ממועד ההגעה לארץ או מיום המגע האחרון עם חולה, בתנאים המצטברים הבאים:

  • לא היו לו תסמינים בכל 12 הימים.
  • התקבלו שתי בדיקות שליליות לקורונה במועדים אלו: בדיקה ראשונה – סמוך ככל האפשר למועד הכניסה לבידוד; בדיקה שנייה – לכל המוקדם במהלך היום העשירי לתקופת הבידוד ולאחר שחלפו 24 שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה הראשונה.

תקנות התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (בקשה למענק לפי מחזור עסקאות חליפי), התשפ"א-2020 

תקנות חדשות שנקבעו מכוח חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 המרחיבות את העילות לקבלת סיוע כלכלי לעוסקים שבשנת 2019 היו בתקופת לידה והורות על פי חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 או בשירות מילואים.

כזכור, הזכאות למענקי סיוע על פי חוק התכנית לסיוע כלכלי מותנית בירידה במחזור עסקאותיו של העצמאי בשל נגיף הקורונה, ביחס למחזור עסקאותיו בחודשים המקבילים בשנת 2019 ("תקופת הבסיס").

  • במצב שקדם לתיקון שבכותרת, עוסקים אשר מחזורי עסקאותיהם בתקופת הבסיס היו נמוכים בשל שירות מילואים או בשל תקופת לידה והורות, לא היו זכאים בשל כך לסיוע. זאת על אף שמבחינה מהותית נגיף הקורונה פגע בהכנסותיהם בשיעור העולה על ספי הזכאות שנקבעו בחוק.
  • התקנות שבכותרת נועדו לתקן פער זה, על ידי קביעת מנגנונים חלופיים לחישוב "תקופת הבסיס" עבור עוסקים אלה, כך שיוכלו להוכיח כי הכנסותיהם ירדו בשל נגיף הקורונה ולהיות זכאים למענקי סיוע:
   • עוסקים עצמאיים שבתקופת הבסיס חוו פעילות מופחתת בשל תקופת לידה או הורות יוכלו לבחור לחשב את תקופת הבסיס לפי ממוצע מחזורי העסקאות בתקופה של 12 החודשים הרצופים הקודמים לחודש שבו החלה פעילות מופחתת, או לפי תקופת הפעילות של שנת 2019 למעט החודשים שבהם הייתה פעילותה מופחתת.
   • עוסקים עצמאיים שבתקופת הבסיס חוו פעילות מופחתת בשל שירות מילואים, יוכלו לבחור לחשב את תקופת הבסיס לפי מחזור העסקאות בתקופת הפעילות של שנת 2019 למעט החודשים שבהם שירתו במילואים.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 7), התשפ"א-2020

  • הותר לקיים פעילות בשטח פתוח של איש צוות העובד בבית ספר יסודי או על-יסודי, או של איש צוות העובד במוסד להשכלה או להכשרה מקצועית לבגירים (ובכלל זה מוסד להכשרה מקצועית או טכנית ואולפן ללימוד השפה העברית), עם תשעה עשר תלמידים של בית הספר או המוסד לכל היותר, ולמעט טיול הכולל לינה.

לקיום פעילויות כאמור נקבעו בין היתר התנאים הבאים: לכל קבוצה יוקצה איש צוות קבוע אחד; ישמר מרחק של 100 מטר בין הקבוצות; המשתתפים יאכלו ארוחותיהם בנפרד; יישמר מרחק של 2 מטרים בין המשתתפים ולא תתקיים פעילות הכרוכה במגע.

  • הותר להפעיל כיתות ללימוד השפה העברית לעולים חדשים בבית ספר יסודי ועל-יסודי. בין התנאים לקיום פעילות כאמור: כל קבוצה תכלול עד 20 תלמידים ויחולו ההוראות בקשר לעטיית מסכה; נסיעה בהסעה; וצורת האכילה, אשר נקבעו בקשר לפעילויות חינוך אחרות שהותר לקיימן.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 7), תש"ף-2020

  • תוקפו של הצו הוארך עד ליום 10 בדצמבר 2020.
  • אזרח או תושב ישראל, או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, לא יחשב "חוזר" לעניין חובת בידוד, אם:
    • מיום 10 בנובמבר 2020 ועד ליום 23 בנובמבר 2020, הגיע לישראל מאחת המדינות הבאות: אוסטרליה, אורוגוואי, איחוד האמירויות, איי סיישל, הונג קונג, וייטנאם, טיוואן, יפן, נורבגיה, ניו זילנד, סין, סינגפור, פיג'י, פינלנד, קובה, קוריאה הדרומית, רואנדה או תאילנד, ולא שהה במדינה אחרת במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לישראל.
    • הגיע לישראל מאחת המדינות האמורות לעיל ב-14 הימים שלפני תחילת צו זה, ולא שהה במדינה אחרת במהלך 14 הימים שלפני תחילתו.
    • הגיע לישראל עד ליום 16 בנובמבר 2020, מאיסלנד, אסטוניה, יוון, קנדה או קפריסין, ולא שהה במדינה שאינה מפורטת בעדכון זה במהלך 14 הימים שלפני חזרתו לישראל.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020; תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות)(תיקון מס' 3), התשפ"א-2020

  • תוקפן של התקנות הקובעות מגבלות על התנהלות מקומות עבודה, ושל התקנות הקובעות מגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות, הוארך עד ליום 9 בדצמבר 2020.

חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 3), התשפ"א-2020

תיקון לחוק המסמיך את הממשלה לאפשר פתיחת מקומות אירוח באזורי אילת וים המלח.

התיקון מסמיך את הממשלה להכריז על אזור העיר אילת ואזור עין בוקק-חמי זוהר כאזור תיירות מיוחד, ובכך לאפשר לפתוח בהם מקומות אירוח בתנאים מקלים לעומת שאר המדינה.

הכרזה על אזור תיירות מיוחד תעמוד בתוקפה לתקופה שתיקבע בה ולא תעלה על 30 ימים. הממשלה רשאית להאריך את תוקפה לתקופות נוספות שלא יעלו על 30 ימים כל אחת. להלן עיקרי התיקון:

  • הממשלה רשאית להכריז על העיר אילת או על אזור עין בוקק-חמי זוהר כאזור תיירות מיוחד

לאחר התייעצות עם ראש הרשות המקומית, ולאחר קבלת עמדותיהם של שר הבריאות ושר התיירות, ובלבד שהתקיימו התנאים הבאים:

  • רמת התחלואה בקורונה באזור ובסביבתו נמוכה באופן משמעותי וכן נמוכה ביחס לרמת התחלואה הכללית בישראל.
  • לפני הכניסה לאזור, ניתן לבצע בדיקות קורונה מיידיות (בדיקות קורונה שתוצאותיהן מתקבלות מיד).
  • לא עומדות בתוקפן הגבלות לעניין יציאה ממקום המגורים במדינה כולה.
  • באזור תיירות מיוחד ניתן יהיה לפתוח לקהל מתקני אירוח הכוללים 11 יחידות אירוח ומעלה, למטרת לינה, וניתן יהיה להפעיל בהם בריכת שחייה, בית אוכל ובית תפילה.
  • המבקש להתארח במתקן אירוח באזור תיירות מיוחד, נדרש להציג בעת קבלתו הראשונה למתקן האירוח תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו למתקן או אישור החלמה, ועל מפעיל מתקן אירוח חל איסור לקבל אורח אם לא הציג זאת לפניו.
  • אדם לא ייכנס לאזור תיירות מיוחד אלא אם הציג בעמדת בידוק במקום הסמוך לכניסה לאזור תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות שקדמו לכניסתו לאזור, או אישור החלמה.
  • אדם שמתקיים בו אחד התנאים הבאים יוכל לבצע בכניסה לאזור בדיקה מיידית וללא תשלום:
  • הוא מתגורר באזור התיירות המיוחד או בסביבת האזור.
  • כניסתו לאזור היא לאחת המטרות הבאות: קבלת טיפול רפואי או סוציאלי; הגעה להליך משפטי בו הוא צד או חייב להיות נוכח; השתתפות בהלוויה, ברית מילה או טקס חתונה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה; הגעה למקום עבודה; העברת קטין בין הוריו; צורך חיוני אחר או דחוף שאינו מאפשר ביצוע בדיקת קורונה וקבלת תוצאה בטווח הזמנים הנדרש, ובכלל זה סיוע לאדם שיש לו קושי או מצוקה, והכל באישור גורם ממשלתי או הרשות המקומית.
  • מי שהתקיים בו אחד התנאים לעיל, ובעת הגעתו לעמדת הבידוק, בדיקת קורונה מיידית אינה זמינה, יבצע בדיקה שגרתית. אם בדיקת קורונה שגרתית אינה זמינה, יורשה להיכנס לאזור בלי שביצע בדיקת קורונה.
  • אדם המתגורר באזור התיירות המיוחד או בסביבתו, ונדרש להגיע למקום עבודה באזור או בסביבתו, לא יידרש לבצע בדיקת קורונה שהצגתה היא תנאי לכניסה לאזור האמור יותר מפעם בשבוע.
  • אם הוכרז אזור תיירות מיוחד, הממשלה מוסמכת לבחון האם לקבוע הקלות נוספות שתאפשרנה פעילות תיירותית באזור.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more