רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 13-9 במאי 2021

13 במאי, 2021

הקלות על פעילות מקומות העבודה

החל מהיום, 13 במאי 2021, יחולו הקלות על פעילות מקומות העבודה. להלן עיקריהן:[1]

__

פגישות מקצועיות

  • מעסיק רשאי לאפשר קיום פגישות מקצועיות, לרבות בהשתתפות מי שאינם עובדיו, בכפוף למגבלת ההתקהלות הכללית – עד 50 אנשים בשטח סגור, ועד 500 אנשים בשטח פתוח.[2]
  • הותרה הגשת מזון למשתתפים בפגישה, ונקבע כי ניתן לקיים פגישה מקצועית גם אם אין טעמים שבגינם לא ניתן לקיימה באמצעים דיגיטליים. 

__

עבודה משרדית

  • בוטלה החובה להקצות ציוד אישי לכל עובד; בעבודה במשמרות, בוטלה החובה להקפיד על שיבוץ אותה קבוצת עובדים יחד; בוטלה החובה לקבוע מתכונת שתאפשר לעובדים לבצע את עבודתם מחוץ למקום העבודה.
  • נזכיר כי על מעסיק לעשות ככל האפשר כדי להבטיח כי במקום העבודה נשמר מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם.[3]
  • נזכיר כי מותרת ישיבה בשטח פתוח בחדר אוכל המיועד לשימוש כלל העובדים, ובלבד שהשולחנות יוצבו במרחק שלא יפחת משני מטרים בין שולחן לשולחן.[4]
  • בכפוף לתו ירוק: תתאפשר ישיבה בחדר אוכל סגור, ובלבד שהמעסיק מאפשר איסוף עצמי לכל העובדים; שהמרחק בין השולחנות לא יפחת משני מטרים בין שולחן לשולחן; שיוצב סדרן שתפקידו לוודא שמירת מרחק כאמור; ובכפוף להוראות משרד הבריאות, ובכלל זה לעניין תנאי תברואה ושמירה על היגיינה.[5]
  • מעסיק רשאי לאפשר שהייה במכון כושר או סטודיו במקום העבודה בכפוף לתקנות הגבלת פעילות, בתפוסה של אדם אחד לכל שבעה מטרים רבועים, ללא צורך בתו ירוק.[6]

_

כנסים מקצועיים

  • מעסיק רשאי לאפשר לעובדים להשתתף בכנס מקצועי בשטח פתוח ללא צורך בתו ירוק, בישיבה בלבד, תוך קביעת מנגנון לוויסות מספר האנשים כך שבכל עת לא ישהו במקום מעל ל-500 אנשים.[7]
  • בכפוף לתו ירוק: מעסיק רשאי לאפשר שהייה של עובד בכנס מקצועי בחלל סגור, ובלבד שתותר השתתפות בכנס גם באמצעי מקוון מרחוק.[8]

_

תוקף התקנות הוארך עד ליום 8 ביוני 2021.[9]

_

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

_

[1] תקנה 13 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקום העבודה), התשפ"א – 2021. ("תקנות הגבלת פעילות במקום העבודה").

[2] תקנה 4(א)(5) לתקנות הגבלת פעילות במקום העבודה.

[3] תקנה 4(א)(1) לתקנות הגבלת פעילות במקום העבודה.

[4] תקנה 4(ב)(1) לתקנות הגבלת פעילות במקום העבודה.

[5] תקנה 4(ב)(2)(ב) לתקנות הגבלת פעילות במקום העבודה.

[6] תקנה 4(ב)(1ב) לתקנות הגבלת פעילות במקום העבודה.

[7] תקנה 4(ב)(1א) לתקנות הגבלת פעילות במקום העבודה.

[8] תקנה 4(ב)(2)(ג) לתקנות הגבלת פעילות במקום העבודה.

[9] תקנה 13 לתקנות הגבלת פעילות במקום העבודה.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more