רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 17-13 בספטמבר

17 בספטמבר, 2020

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הגבלת שהייה במרחב הציבורי והגבלת פעילות), התש״ף-2020

** עדכון זה מבוסס על החלטת הממשלה כפי שפורסמה על ידי משרד הבריאות ועל ידי מנהלת אכיפה ארצית – קורונה. בעת כתיבת שורות אלה, התקנות מונחות על שולחן ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אשר רשאית לשנותן. **

הוראת שעה שתעמוד בתוקפה מיום 18 בספטמבר 2020 ועד ליום 1 באוקטובר 2020, בה נקבעו הגבלות על יציאה ממקום המגורים; הגבלות על שהייה במרחב הציבורי; הגבלות התקהלות; הגבלות על פעילות מסחר, בילוי ופנאי; קביעתו של מתווה מיוחד לתפילות בראש השנה וביום כיפור; ומגבלות על פעילות התחבורה הציבורית, הכול כמפורט בתקנות. הפרת הוראות התקנות תגרור קנסות בשיעורים משתנים. עיקרי התקנות – כדלקמן:

מגבלת יציאה ממקום המגורים:

  • מותרת יציאה למרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים.
  • אסורה יציאה למרחק של מעל 500 מטרים ממקום המגורים שאינה נעשית לאחת מהמטרות המותרות הבאות:
    • הגעה של עובד למקום עבודה שהוא רשאי לעבוד בו לפי כל דין, או חייל לשם ביצוע תפקידו;
    • יציאה להליך משפטי שאותו אדם הוא צד לו או נדרש להתייצב בו;
    • יציאה לכנסת / להפגנה;
    • יציאה לשדה התעופה לצורך טיסה מחוץ לישראל הנעשית עד 8 שעות לפני הטיסה;
    • הגעה למסגרת יום חינוכית שפעילותה מותרת;
    • הצטיידות בתרופות, במזון ובמוצרים ושירותים חיוניים;
    • סיוע לאדם בעל קושי או מצוקה; טיפול רפואי, פסיכולוגי או ברפואה משלימה;  
    • יציאה למסגרות רווחה ולטיפול סוציאלי חיוני;
    • העברה של קטין בין הורים שלא חיים יחד, או העברת קטין שלו הורה יחיד שיוצא לצורך חיוני, להשגחת אדם אחר;
    • יציאה לפעילות ספורטיבית של יחיד או אנשים הגרים יחד, לרבות רכיבה על אופניים, ובתנאי שהיציאה לפעילות היא ממקום המגורים, שלא באמצעות רכב;
    • יציאה להשתתפות בלוויה או בברית;
    • יציאת אישה לטבילה במקווה;
    • בעל תפילה (חזן או תוקע בשופר) שקיבל אישור לכך מהמשרד לשירותי דת לשם השתתפות בתפילות הימים הנוראים;
    • טיפול חיוני בבעלי חיים;
    • יציאת דיירים במסגרות רווחה, בעלי מוגבלות, לביקורים אצלם קרובי משפחה מדרגה ראשונה, וביקורים של בני המשפחה במסגרות; יציאה של בעל מוגבלות שבשל מוגבלותו נדרש לצאת למרחק העולה על 500 מטרים, ושלא באמצעות כלי רכב ממונע.
    • יציאה לאזכרה לחללי מלחמת יוה"כ של בני משפחה מדרגה ראשונה.
  • בתקופה שמיום 23 בספטמבר 2020 ועד ליום 1 באוקטובר 2020 מותרת יציאה למרחק של מעל 500 מטרים ממקום המגורים לשם רכישת ארבעת המינים, חומרים לבניית סוכה ויציאה לשם קיום מנהג הכפרות. בתקופה זאת מותרת הפעלתם של מקומות המספקים שירותים אלו ללקוחותיהם.

הגבלות התקהלות:

  • התקהלות מותרת במבנה – עד 10 אנשים;
  • התקהלות מותרת בשטח פתוח, ובמקום המשלב מבנה ושטח פתוח – עד 20 אנשים ("מגבלת ההתקהלות הכללית").
  • שמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם ככל האפשר, וככל שלא מדובר באנשים הגרים באותו מקום.
  • בנסיעה ברכב, למעט אנשים הגרים ביחד, רשאי הנהג להסיע עד שני נוסעים מלבדו. וברכב ארוך, רשאי להסיע נוסע נוסף בכל ספסל אחורי נוסף.

הגבלות על פעילות מסחר בילוי ופנאי:

  • חל איסור על פתיחת עסקים ומקומות הפתוחים לציבור, לרבות: מקום בילוי או מסחר, תרבות, מסעדה, בריכת שחיה, מכון כושר, מספרה.
  • פעילות מסחרית שהותרה:
    • חנות לממכר מזון, אופטיקה, בית מרקחת ומוצרי היגיינה, מוצרים לתחזוקת הבית, מכבסה, מוצרי תקשורת ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת ומחשבים.
    • שירותי משלוחים – כל עסק, לרבות בתי אוכל ומסעדות, רשאי להפעיל שירות משלוחים (שאינו באיסוף עצמי), ובלבד שהמשלוח יונח בסמוך לפתח בית המגורים, למעט לבקשת אדם עם מוגבלות הזקוק לסיוע בהכנסת המשלוח לביתו.
    • מקום למתן טיפול ברפואה משלימה ומסגרות רווחה.
    • מלונות ויחידות אירוח המשמשים כחלופת מגורים ושאין בהם שימוש בשטחים ציבוריים, לרבות חדר אוכל או בריכת שחייה.
    • מתקן אירוח המיועד לשימוש מטופלים ובני משפחתם, בסמוך למוסד רפואי; מתקן אירוח המשמש כמקום לבידוד מטעם המדינה.
  • הפעלת מקום או עסק שהפעלתו נאסרה היא עבירה שבגינה יוטל קנס בסך של 5,000 ש"ח.
  • חל איסור על קבלת קהל במקומות עבודה. האמור אינו חל על פגישות מקצועיות, שאותן ניתן לקיים במקום העבודה, לרבות עם מי שאינם עובדי המקום, ובלבד שהפגישה תהיה בנוכחות של עד 10 (עשרה) אנשים.
    • הותרה קבלת קהל במקומות חיוניים, בקשר לשירות חיוני, שאינו יכול להינתן מרחוק, כפי שפורטו בתוספת השנייה לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף-2020 ("תקנות מקומות עבודה"), לרבות: שירותי בנקאות, דואר, המוסד לביטוח לאומי ועוד.
    • הותרה קבלת קהל במקום ציבורי שהותר לקבל בו קהל על ידי משרד הבריאות.
  • הפעלת מקום שהותר להפעילו תעשה בהתאם להנחיות התקנות, וזאת בדומה להוראות שנקבעו בתקנות מקומות עבודה, לרבות: חובת תשאול ומדידת חום; מינוי ממונה קורונה; הקפדה על עטיית מסכה ושמירת מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם; שילוט; סימון מקומות לעמידה בתור במרחק של שני מטרים; חיטוי והיגיינה והכל כמפורט בתקנות שבכותרת ("הנחיות להפעלת מקום שהפעלתו הותרה").
  • מגבלת ההתקהלות במקום שהפעלתו הותרה נקבעה כמגבלת ההתקהלות הכללית, או שמספר האנשים לא יעלה על אדם אחד לכל 7 מ"ר, המקל מבין השניים, ובלבד שיישמר מרחק של שני מטרים בין אדם לאדם.
  • ראש שירות בריאות הציבור, רופא מחוזי או סגנו רשאים להורות על סגירת מקום ציבורי או עסקי אם שהה בו אדם הנושא את נגיף הקורונה. הפעלת מקום לאחר שניתנה הוראת סגירה כפופה לקנס מינהלי בסך של 5,000 ש"ח.

הגבלות שהייה:

  • חל איסור שהייה במקום ציבורי או עסקי שפתיחתו נאסרה בתקנות אלו.
  • חל איסור שהייה בבית מגורים של אדם אחר שלא לשם ביצוע מטרה מותרת, וזאת גם כאשר הוא נמצא במרחק הקטן מ-500 מטרים ממקום המגורים של השוהה.

בתי כנסת:

  • יציאה לתפילה כפופה למגבלת המרחק של עד 500 מטרים ממקום המגורים.
  • מקום הפתוח לתפילות יפעל בהתאם להנחיות להפעלת מקום שהפעלתו הותרה ולמגבלת ההתקהלות הכללית.
  • תפילות ראש השנה ויום כיפור תתקיימנה בכפוף לתנאים הבאים:
    • בשטח פתוח – בחלוקה למתחמים, שבכל אחד מהם לא יעלה מספר האנשים על 20, ובלבד שיעמדו בתנאים הבאים: הושבה בקבוצות קבועות; מרחק של שני מטרים, ככל האפשר, בין אנשים שאינם גרים באותו מקום – ולכל הפחות כיסא ריק ביניהם; שמירת מרחק של שני מטרים בין מתחם למשנהו, וסימון פיזי של כל מתחם; לא יוגש מזון; וימונו ממונה קורונה וסדרנים.
    • במבנה – נקבעו הוראות משתנות לעניין כמות המתפללים המותרת, בהתאם לרמת התחלואה במקום, כמפורט בתקנות. תפילה במבנה תערך בהתאם להוראות מנהל ולמפורט בתקנות, לרבות: הושבה בקבוצות קבועות; שמירת מרחק של שני מטרים ככל האפשר בין אנשים שאינם גרים באותו מקום ושל שני כיסאות לכל הפחות; שמירת מרחק של שני מטרים בין מתחם למשנהו וסימון המתחמים במחיצות ניילון שלא יאפשרו מעבר בין מתחם למתחם; לא יוגש מזון; יוצב שלט בכניסה המפרט את גודל המבנה, מספר השוהים המותר בו וההנחיות; וימונה ממונה קורונה.

תחבורה ציבורית

** עדכון זה מבוסס על החלטת הממשלה כפי שפורסמה על ידי משרד הבריאות. בעת כתיבת שורות עוד לא פורסם נוסח רשמי של תקנות אלו. **

  • נקבעו מגבלות בקשר למספר הנוסעים המותר לפי מאפייני כלי התחבורה הציבורית.
  • נקבעו הנחיות לנוסעים בתחבורה ציבורית, שעיקרן: אין לאכול בזמן הנסיעה; יש לתקף את הכרטיס באופן עצמאי; אין לשבת בשורות הסמוכות לנהג; בחלק מן האוטובוסים נקבע איסור על נסיעה בעמידה; הנסיעה תתבצע עם חלונות פתוחים; ברכבת – יש להזמין מראש שובר; במונית – אסור לשבת בסמוך לנהג.

הגבלת מספר עובדים במגזר הציבורי

** עדכון זה מבוסס על החלטת הממשלה כפי שפורסמה על ידי משרד הבריאות. בעת כתיבת שורות עוד לא פורסם נוסח רשמי של תקנות אלו. **

  • התקנות קובעות כי מספר העובדים השוהים במשרדי הממשלה, ברשויות מקומיות ובמועצות דתיות לא יעלה על 10 עובדים או 50% ממצבת כוח האדם בו זמנית, לפי הגבוה מביניהם. הממונה יהיה רשאי להתיר כמות גדולה יותר של אנשים למגזרים מסוימים בשירות הציבורי.
  • הפעילות במגזר הפרטי שאינו מקבל קהל תמשך כרגיל, תחת מגבלות "התו הסגול".

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 32), התש"ף-2020

  • תוקף התקנות שבכותרת הוארך עד ליום 16 באוקטובר 2020.
  • נקבע כי בביקורים במוסד בריאות או רווחה, לא יתאפשר ביקור של יותר ממבקר אחד לכל שוהה במוסד, חלף הוראה קודמת שהתירה ביקורם של עד שני מבקרים יחדיו.

נקבעה הוראת שעה שתוקפה מיום 16 בספטמבר 2020 ועד ליום 30 בספטמבר 2020 ("התקופה"), הממשיכה את מגמת ההקלה על מעבר בין מדינות מתיקון מס' 29 ומתיקון מס' 31:

  • אדם החוזר לישראל לא יחשב "חוזר" לעניין חובת בידוד אם חזר:
    •  מאוסטריה, הונגריה, סלובניה או קרואטיה עד ליום 22 בספטמבר 2020;
    • מאוסטרליה; אורגוואי; איחוד האמירויות; איטליה; איי סיישל; איסלנד; אירלנד; אסטוניה; בולגריה; בריטניה; גאורגיה; גרמניה; דנמרק; הונג קונג; טיוואן; יוון; ירדן; לטביה; ליטא; נורבגיה; ניו זילנד; סינגפור; סרביה; פורטוגל; פינלנד; קובה; קנדה; קפריסין; רואנדה; תאילנד – במהלך תקופת הוראת השעה או במהלך 14 הימים שלפני תחילת הצו.

ובלבד שמדובר באזרח או תושב ישראל, או באדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, ושהוא לא היה במדינה אחרת במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לישראל.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף-2020

  • תקנות חדשות האוסרות על פתיחתם של מוסדות חינוך, לתלמידים, למעט מוסדות ופעילויות אלו:
    • מוסד חינוך מן המפורטים בס' 10(ג) לחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("חוק סמכויות מיוחדות");
    • פנימייה ומוסד חינוך בו לומדים תלמידי הפנימיה;
    • בחינה, כפי שהוגדרה בתקנות.

מלבד האמור, הותר לערוך פעילויות חינוך נוספות, כאשר לא נקבעו בתקנות אלו הנחיות נוספות בקשר לאופן הפעלתם:

    • למידה מרחוק או הוראה מקוונת;
    • פעילות מחקר ומעבדה, או פעילות מעשית מחוץ לשטח המוסד, במוסד להשכלה גבוהה;
    • הפעלתם של מעונות יום שיקומיים ורב תכליתיים, בהתאם לחוק סמכויות מיוחדות.
  • ניתנו הוראות בקשר לאופן פעולתם של מוסדות שהותרה פתיחתם, וזאת בדומה להוראות שנקבעו בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות ללימוד חובה), התש"ף-2020, בין היתר בעניין הקצאת ציוד אישי; מדידת חום; שמירת מרחק; אופן קיום פגישות; בדיקת תסמינים, תשאול והצהרות בריאות; הגבלות על כניסה; היגיינה אישית ועוד, הכל כמפורט בתקנות שבכותרת.
    • נקבעו הוראות פרטניות בקשר לשמירת אורגניות הקבוצות בפעילות הנערכת במוסדות שהותרה פתיחתם.
    • פעילות חינוך בלתי פורמלי תתקיים בקבוצות של עד 10 משתתפים ובהתאם להוראות משרד הבריאות.
    • בנוסף להנחיות הכלליות ולהוראות משרד הבריאות, נקבעו הוראות קונקרטיות לפעולתן של פנימיות. בין היתר, נקבע כי: ימונה ממונה קורונה; ייקבעו קפסולות שישמרו לאורך כל שעות היממה; נאסר על אנשי הצוות לעבור בין קפסולות; הצהרת בריאות תוגש בכניסה הראשונית לפנימייה, ובכל יום ייערך תשאול ומדידת חום; נקבעו הוראות בקשר ליציאה מחוץ לשטח הפנימיה ולאפשרות החזרה אליה לאחר יציאה כאמור.
  • נקבעו הוראות המחייבות את בעל המוסד בקשר להתנהלות עובדי מוסד החינוך בתחומו, וזאת בדומה להוראות שנקבעו בתקנות מקומות עבודה, בין היתר בעניין מינוי ממונה קורונה; מדידת חום; חיטוי והיגיינה, כמפורט בתקנות שבכותרת.
    • פגישות מקצועיות תתקיימנה בנוכחות של עד 10 עובדים, וזאת בתנאי כי: לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעים דיגיטליים חלופיים; לא יוגש אוכל למשתתפי הישיבה; וישמר מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם או שתוצב מחיצה למניעת העברת רסס.

תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס' 4), התש"ף-2020

תיקון הקובע כי מחזיק בנכס שהוא עוסק שנקבע לגביו בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), התש"ף-2020 כי הוא זכאי למענק סיוע כלכלי, יהיה זכאי גם להנחה בארנונה. ההנחה תהיה בשיעור של 95% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה על הנכס בשני החודשים העוקבים לתקופת הזכאות למענק סיוע כלכלי לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי.

  • הנחה בארנונה תינתן אם הרשות המקומית קיבלה אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בהתאם לנתוני רשות המיסים, בדבר זכאות להנחה כאמור, ובהתקיים אחד התנאים שלהלן:
    • מחזור עסקאותיו בשנת 2019 אינו עולה על 200 מיליון ש"ח, ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך, בסכום העולה על 60%, ממחזור עסקאותיו בחודשים המקבילים בשנת  2019 ("תקופת הבסיס").
    • מחזור עסקאותיו בשנת 2019  הוא בין 200 ל-400 מיליון ש"ח, ומחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך, בסכום העולה על 80%, ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס.
    • בעל הנכס החל את פעילותו במהלך התקופה בקבועה בסעיף 10 לחוק התוכנית לסיוע כלכלי (מיום 1 בינואר 2020 ועד יום 29 בפברואר 2020), ונמצא זכאי למענק סיוע לפי סעיף זה.
  • בכל הקשור לתנאים הנוגעים לתקופת הבסיס, לעוסק שפעילותו החלה לאחר תחילת תקופת הבסיס, תיחשב תקופת הבסיס החל מיום 1 בחודש שאחרי תחילת פעילותו ועד ליום 29 בפברואר 2020. מחזור העסקאות לצורך בחינת הזכאות להנחה, יחושב כך שמחזור העסקאות בתקופת בסיס זו יחולק במספר חודשי הפעילות בתקופה האמורה ויוכפל ב-2.
  • הגשת הבקשה להנחה בארנונה תוגש באמצעות הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים בטופס מקוון המצוי באתר משרד הכלכלה והתעשייה. לא תתקבלנה בקשות לקבלת הנחה לפי תקנה זו לאחר יום 31 בדצמבר 2022.

התאמת מתכונת הפעילות בבתי המשפט ובבתי הדין לעבודה – התמודדות עם נגיף הקורונה

מנהל בתי המשפט הודיע כי המגבלות הצפויות לחול בימים הקרובים אינן מצדיקות בעת הזו צמצום גורף של כלל פעילות הרשות השופטת בדמות הכרזה על מצב חירום מיוחד. עם זאת, נקבעו הוראות מיוחדות שיחולו ממועד כניסת ההגבלות לתוקף ועד ליום 1 באוקטובר 2020 ("התקופה"):

  • בעלי דין המעוניינים לדחות את דיונם הצפוי להתקיים בתקופה מטעמים הקשורים למגבלות שהוטלו רשאים לפנות לבית המשפט או לבית הדין בבקשה מתאימה; בתי המשפט ובתי הדין ישקלו בקשות אלו תוך שקילת מכלול הנסיבות הנצרכות לעניין.
  • בעלי דין המחויבים לנקוט פעולה בסדרי דין, או מכוח החלטת בית משפט או בית דין, ושנוכח המגבלות נמנע מהם לעשותה, רשאים גם הם לפנות לבית המשפט או לבית הדין בבקשה מתאימה.
  • כל המועדים שנקבעו בהחלטות ובדין לנקיטת הליך או לביצוע פעולה נותרים על כנם אלא אם תבוא החלטה אחרת.
  • בתי המשפט ובתי הדין יבחנו ביוזמתם דחייה של דיונים מרובי קהל, ובלבד שאין בדחיה כדי לגרום נזק ממשי לבעלי הדין.
  • יוזכר כי פגרת סוכות חלה מיום 2 באוקטובר 2020 ועד ליום 10 באוקטובר 2020.

הכרזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש וקידום השימוש בטכנולוגיה אזרחית לאיתור מי שהיו במגע קרוב עם חולים (הוראת שעה)

הכרזה לפי חוק הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020, הממשיכה הכרזה קודמת מיום 1 בספטמבר 2020.

  • הממשלה הכריזה על הסמכת שירות הביטחון הכללי לבצע פעולות סיוע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה מיום 17 בספטמבר 2020 ועד ליום 7 באוקטובר 2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more