רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 18-14 בפברואר 2021

18 בפברואר, 2021

א.         טיסות ומעבר בין מדינות

חובת ביצוע בדיקה לפני הכניסה לישראל[1]

  • בהמשך לפרסומנו הקודם בנושא, נקבע בתקנות כי אדם ששהה למעלה מ-72 שעות מחוץ לישראל, הרשאי להיכנס לישראל,[2] נדרש להציג ממצא שלילי בבדיקת קורונה כתנאי לכניסתו לישראל.
  • ועדת חריגים רשאית לאשר בקשה של אדם להיכנס לישראל גם אם לא הציג ממצא שלילי בבדיקה, אם שוכנעה כי קיים צורך הומניטרי או צורך אישי מיוחד המצדיק זאת, ובכלל זה אם קיים קושי ממשי של היעדר נגישות לבדיקות במדינה שממנה הגיע האדם לישראל.
  • מנכ"ל משרד הבריאות רשאי לאשר בקשה של אדם להיכנס לישראל אם הציג ממצא חיובי בבדיקה, בנסיבות מיוחדות, אם שוכנע כי קיים צורך הומניטרי או אישי המצדיק זאת, ורשאי להתנות אישור זה בתנאים.

חובת ביצוע בדיקה לאחר הכניסה לישראל[3]

  • אדם הנכנס לישראל נדרש לבצע בדיקה גם לאחר כניסתו לישראל, במקום שהורה לו מפעיל תחנת גבול.

כניסה לישראל ללא בדיקה שלילית או אישור אחר כאמור לעיל, וכניסה לישראל מבלי לבצע לאחריה בדיקה במעבר גבול או במקום לבידוד מטעם המדינה, הן עבירה שבגינה ניתן להטיל קנס מנהלי בגובה 2,500 ש"ח או 3,500 ש"ח, לפי העניין.

 

ב.         התקהלות והגבלת פעילות במרחב הציבורי והפרטי[4]

  • מיום 19 בפברואר 2021 בשעה 07:00 תותר התקהלות של עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה, ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנים וגם שטח פתוח – עד 20 אנשים בסך הכל. נדגיש כי מגבלה זו אינה נוגעת לקיום פגישות מקצועיות במקומות העבודה, המותרות בהיקף של עד 50 איש, במגבלות שפרסמנו בשבוע שעבר.
  • תוקף יתר מגבלות הפעילות במרחב הציבורי והפרטי הוארך עד ליום 21 בפברואר 2021 בשעה 07:00.

ג.          מתווה לפתיחת המשק על בסיס "תו ירוק" למחוסנים ולמחלימים[5]

על פי הודעה משותפת של משרד ראש הממשלה ומשרד הבריאות, גובש מתווה לפעימה שנייה ושלישית של פתיחת המשק, בהמשך לפעימה הראשונה שהחלה עם תום הסגר.

פתיחת המשק תתבצע באופן דיפרנציאלי ותחולק בין פעילויות במסגרת "תו ירוק", בהן יורשו להשתתף רק מחלימים ומחוסנים בחלוף שבוע ממנת החיסון השנייה, ופעילויות שאינן במסגרת "תו ירוק", בהן יותר לשאר האוכלוסייה להשתתף. תעודות התחסנות, החלמה ותו ירוק ניתן להנפיק באתר משרד הבריאות.

נכון למועד כתיבת שורות אלה, המתווה טרם נקבע באופן רשמי בתקנות. להלן עיקריו:

"פעימה שנייה" – החל מיום 21 בפברואר 2021

פעילות במסגרת התו הירוק

  • תותר פתיחה באמצעות תו ירוק לחדרי כושר וסטודיו, אירועי תרבות וספורט, תערוכות, בתי תפילה (ברישום מראש), בריכות שחייה ובתי מלון (ללא חדרי אוכל).

 

פעילות שלא במסגרת התו הירוק

  • תותר פתיחת קניונים, מרכזי מסחר פתוחים, שווקים, חנויות רחוב, מוזיאונים וספריות, בכפוף ל"תו סגול מחמיר" אשר פרטיו טרם פורסמו.

 

איים ירוקים

  • תותר פתיחה מלאה של בתי מלון באיים הירוקים בים המלח, ובאילת, אם תהפוך לירוקה על פי תכנית הרמזור.

"פעימה שלישית" – החל מיום 7 במרץ 2021

פעילות במסגרת התו הירוק

  • תותר פעילות מסעדות בהזמנה מראש, פעילות מלאה של בתי מלון, גני אירועים, אטרקציות, וכנסים.

 

פעילות שלא במסגרת התו הירוק

  • תותר פתיחת בתי קפה ומסעדות קטנות.

 

מגבלת ההתקהלות

  • תותר התקהלות של עד 20 אנשים במבנה ועד 50 אנשים בשטח פתוח. בערים אדומות תישאר מגבלת ההתקהלות הנוכחית על כנה.

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

[1] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ"א-2021; ס' 30(א)(3) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות), תש"ף-2020.

[2] על פי התנאים הקבועים בתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה), תשפ"א-2021.

[3] ס' 3 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ"א-2021.

[4] ס' 1(1) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 30), התשפ"א-2021.

[5] וראו פירוט באתר משרד הבריאות.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more