רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 19-18 באוגוסט 2021

19 באוגוסט, 2021

הרחבת מתווה התו הירוק

אתמול, יום ד', 18 באוגוסט 2021, נכנסו לתוקף בתקנות המגבלות הבאות:

מקומות הנדרשים לפעול בתו ירוק

  • מתווה התו הירוק הורחב, כך שכעת את המקומות שיפורטו להלן ניתן להפעיל רק לכניסתם של מחלימים, מתחסנים ומחזיקי תוצאה שלילית בבדיקת PCR או בדיקה מיידית: אירועי תרבות וספורט; כנסים ותערוכות; בתי מלון; חדר כושר וסטודיו, בריכות שחייה וקאנטרי קלאב; אולמות וגני אירועים; פסטיבלים; מסעדות, ברים, חדרי אוכל ובתי קפה (גם בישיבה בחלל פתוח); מוזיאונים וספריות; ואטרקציות (פארקים, משחקיות, גני חיות, גנים לאומיים, ושמורות טבע).[1]
  • בכניסה לבתי מלון ניתן להציג אישור תו ירוק או תוצאה שלילית בבדיקת PCR, שיהיו תקפים לכל משך השהות.
  • ילדים עד גיל 3 פטורים מהצגת תו ירוק; ילדים בגילאי 12-3 חייבים בהצגת בדיקה שלילית, אך הבדיקות יתבצעו במימון המדינה; ולגילאי 12 ומעלה תתבצענה בדיקות במימון פרטי (למי שאינם מחוסנים מבחירה).[2]

מגבלות ההתקהלות במקומות הפועלים בתו ירוק

מפעילי אולמות וגני אירועים, מועדונים, מקומות לעריכת כנסים או תערוכות, מקומות הפתוחים לציבור שמתקיימות בהם תפילות, ומקומות שמתקיים בהם אירוע ספורט או תרבות, נדרשים להפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים למקום, למעט עובדי המקום, כך שבכל עת לא ישהו בו אנשים במספר העולה על התפוסה המרבית המותרת, כדלהלן:

  • במועדונים, מופעים, כנסים, תערוכות ומקומות שמתקיים בהם אירועי ספורט או תרבות, תותר כניסתם של עד 1,000 איש בחלל סגור, ועד 5,000 איש בחלל פתוח, ואם המקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 5000 איש.[3]
  • באולמות וגני אירועים, עד יום ראשון, 22 באוגוסט 2021, תחול מגבלת ההתקהלות האמורה לעיל (1,000 איש בחלל סגור ו-5,000 איש בחלל פתוח), ומיום זה והלאה, תעמוד מגבלת ההתקהלות על 75% מהתפוסה המרבית המותרת של המקום, ובכל מקרה, מספר האנשים לא יעלה על 400 איש במבנה או על 500 איש בשטח פתוח, ובאירוע במבנה שחלקו בשטח פתוח – עד 400 איש.[4]
  • במקומות הפועלים בתו ירוק בהם יש מקומות ישיבה מסומנים, לא תהיה הגבלת תפוסה. אם המקום נמצא בשטח פתוח ורק בחלקו יש מקומות ישיבה מסומנים, תהיה הגבלת תפוסה של עד 5000 איש בחלק שבו אין מקומות ישיבה מסומנים, ובחלק בו יש מקומות ישיבה מסומנים, לא תהיה הגבלת תפוסה.[5]

החלת "תו סגול" על קניונים, בתי מסחר ומקומות המקבלים קהל[6]

  • מגבלת התקהלות של עד 100 איש בשטח פתוח ועד 50 איש במבנה (ואם מקום ההתקהלות כולל גם מבנה וגם שטח פתוח – עד 100 איש), תחול על: [7]

o  אירועים פרטיים בבתים, ודומיהם, שאינם נדרשים לפעול בתו ירוק.

o  חנויות ששטחן עד 100 מ"ר, אם אינן נדרשות לפעול בתו ירוק.

  • ביתר המקומות הציבוריים והעסקיים אשר אינם נדרשים לפעול בתו ירוק (ובכלל זה, קניונים, מרכזי מסחר, חנויות ששטחן מעל 100 מ"ר שאינן כפופות לתו ירוק ומתחמים שבהם מתקיימת קבלת קהל), תחול גם מגבלת התקהלות של "תו סגול", לפיה תהיה התפוסה המותרת אדם אחד לכל 7 מ"ר משטח המקום.[8] במקומות אלה יש להציב שלט שיציג את מספר השוהים המותר במקום ואת שטחו.

o  מחזיק המקום או מפעילו, יידרש להפעיל מנגנון לוויסות כניסת האנשים, לפי מגבלה זו.

o  בקניון, מנגנון הוויסות יהיה מנגנון דיגיטלי, לספירת הנכנסים והיוצאים ממנו.

  • מזכיר כי חלה חובה לעטות מסכות בכל מקום סגור (למעט מקום המגורים, ולמעט שני עובדים העובדים בקביעות בחדר אחד במקום עבודה, במרחק שני מטרים), וכן בהתקהלות בשטח פתוח העולה על 100 איש.[9]

יציאה מישראל וכניסה אליה

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

[1] סעיף 2 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי), תשפ"א-2021 ("תקנות הגבלת פעילות").

[2] וראו באתר משרד הבריאות.

[3] סעיף 4ב(א)(2) לתקנות הגבלת פעילות.

[4] סעיף 4ב(א)(1) לתקנות הגבלת פעילות.

[5] סעיף 4ב(ב) לתקנות הגבלת פעילות.

[6] סעיף 4ג לתקנות הגבלת פעילות.

[7] סעיף 1א לתקנות הגבלת פעילות.

[8] שיחושב לפי האזור הפתוח לקהל ולמעט שטחי חניון, מחסנים, שטחי תפעול וכיוצא באלה.

[9] סעיף 3ה(א) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more