רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 20-16 במאי 2021

20 במאי, 2021

א.     הארכת תוקף תקנות הגבלת הפעילות במשק

    • הוארך עד ליום 31 במאי 2021 תוקפן של תקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות הקובעות את מגבלות הפעילות הכלליות במשק, ובהן מגבלות ההתקהלות, פעילויות מותרות ואסורות בתו ירוק ובתו סגול, ותנאי התו הירוק והתו הסגול.[1]

_

ב.      המצב הבטחוני

    • אושרה הארכת מתן האפשרות למלונות לארח, גם ללא תו ירוק, תושבים הגרים במקומות שהוכרז בהם "מצב מיוחד בעורף" בשל המצב הביטחוני, עד ליום 31 במאי 2021.[2]

_

ג.       הגבלות על יציאה מישראל וכניסה אליה

    • הוארך עד ליום 30 במאי 2021 תוקפן של התקנות האוסרות על יציאה מישראל ליעדים ששוררת בהם תחלואה גבוהה, אלא לצורך חיוני. נזכיר כי מדובר במדינות: אוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו ותורכיה.[3] לפירוט בדבר התקנות ראו פרסומנו בנושא.
    • בהתאם, הוארך גם תוקף ההוראה הקובעת כי אדם החוזר לישראל, שב-14 הימים שקדמו להגעתו שהה באחת ממדינות אלה, חייב בבידוד גם אם הוא מחלים או מחוסן (למעט מי ששהה עד 12 שעות אך ורק בשטח שדה תעופה של המדינה ממנה הגיע).[4]
    • אושרה כניסת תיירים במסגרת פיילוט קבוצות תיירים מחוסנים, שיחל ביום 23 במאי 2021. נקבע כי תיירים שמגיעים למלון כקבוצה מאורגנת באישור רשות האוכלוסין, יוכלו לשהות במלון על סמך בדיקת PCR שלילית, עד שיקבלו תו ירוק על סמך תוצאות בדיקה סרולוגית שיערכו עם נחיתתם, שתוודא האם אכן קיימים להם נוגדנים לקורונה.[5]

_

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

_

[1] תקנה 21 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020.

[2] שם, בתקנה 34.

[3] תקנה 5 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), התשפ"א- 2021.

[4] סעיף 4(ב) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020.

[5] ראו באתר משרד ראש הממשלה.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more