רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 25-18 ביולי 2021

25 ביולי, 2021

ביום 21 ביולי 2021 נכנס לתוקפו מתווה "התו השמח", לקיום אירועים בתפוסה של למעלה מ-100 איש בחלל סגור. כבר ביום 22 ביולי אישרה הממשלה מתווה תו ירוק רחב יותר, שיחול גם על אירועים בשטח פתוח וייכנס לתוקף ביום 29 ביולי. נציג את המתווים להלן על פי סדרם.

"התו השמח"

 • ביום 21 ביולי 2021 נכנס לתוקפו מתווה לקיום אירועים במקומות סגורים, המכונה "התו השמח". לפי המתווה, אל המקומות הבאים, בחלל סגור, ובתפוסה של מעל 100 איש, ניתן להיכנס באמצעות הצגת תעודת מתחסן או מחלים, אישור "תו ירוק", או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה: מועדונים שאינם בהושבה בלבד ושכוללים הגשת מזון או מכירתו; מקומות לעריכת כנסים הכוללים הגשת מזון או מכירתו; אולמות אירועים, או כל מקום שמתקיים בו אירוע שמחה, שאינם בהושבה בלבד ושכוללים הגשת מזון או מכירתו.[1]
 • על אירוע שמתקיים במקום שחלקו בשטח פתוח וחלקו בשטח סגור, חלים כללי אירוע בשטח סגור שלעיל.
 • במקומות האמורים חלה חובת עטיית מסכה, למעט בזמן פעילות מותרת (למשל, בזמן שתייה ואכילה).
 • נזכיר כי ככלל, במקומות סגורים חלה חובת עטיית מסכה.

חובות לכל מקום ציבורי או עסקי:[2]

 • יש לאפשר כניסה למקום סגור בעטיית מסכה בלבד;[3] יש להציב שלט בשפות עברית, ערבית ואנגלית בדבר חובת עטיית מסכה;[4] במקומות בהם פועלת מערכת כריזה, יש להודיע באמצעותה על החובה לעטות מסכה, אחת לחצי שעה לפחות.[5]

חובות למקום ציבורי או עסקי הפועל ב"תו שמח":[6]

 • יש להציב שלטים בשפות עברית, ערבית ואנגלית בדבר חובת הצגת תו ירוק או אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה, כתנאי לכניסה למקום, בדבר שטח המקום, שיחושב לפי האזור הפתוח לקהל מתוך שטח המקום, ובדבר חובת עטית מסכה.[7]
 • יש להכניס למקום רק את מי שהציגו תו ירוק בצירוף תעודה מזהה, למעט לעניין קטין מתחת לגיל 16, או לחילופין, אישור על תוצאה שלילית בבדיקת קורונה. האמור לא חל לעניין כניסת מפעיל המקום או מי מטעמו ועובדיו.[8]
 • אם הכניסה למקום נעשית בדרך של תיאום או הזמנה מראש, יש ליידע את הלקוחות בעת התיאום בדבר חובת הצגת תו ירוק או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה כתנאי לכניסה למקום.[9]
 • יש למנות ממונה קורונה האחראי למילוי ההוראות האמורות.[10]

הפרת הוראות התקנות תיחשב לעבירה מנהלית ותגרור קנסות, כדלהלן:[11]

 • עבור אדם פרטי: 1,000 ש"ח לאדם שאינו מחוסן או מחלים, שנכנס למקום הפועל בתו ירוק.
 • עבור עסק: עד 10,000 ש"ח למקום שפתח שעריו למי שלא הציג תו ירוק או אישור על בדיקת קורונה שלילית, בניגוד להוראות שלעיל; 3,000 ש"ח בגין אי הצבת שילוט בעניין חובת הצגת תו ירוק או בדיקה שלילית; 1,000 ש"ח בגין פתיחת העסק לאדם שלא עטה מסכה, או אי תליית שילוט בעניין חובת עטיית מסכה.

אישור תו ירוק הוא אחד מאלה:[12]

 • אישור שמנפיק משרד הבריאות לאדם, המעיד על כך שהוא זכאי לתעודת מחלים או מחוסן.
 • תעודת מחלים או מחוסן.
 • אישור שקיבל אדם מאת מנכ"ל משרד הבריאות, על כך שהוא משתתף בניסוי קליני לחיסון נגד נגיף הקורונה שמתנהל בישראל.

מתווה תו ירוק מורחב – החל מיום 29 ביולי 2021

על פי הודעת משרד ראש הממשלה, ובכפוף לאישור הממשלה, החל מיום 29 ביולי 2021 יחולו מגבלות כדלהלן:

 • אירועים הכוללים עד ל-100 משתתפים יוותרו ללא מגבלות.
 • אירועים הכוללים למעלה מ-100 משתתפים, בין אם מתקיימים במקום פתוח ובין אם במקום סגור – כניסה אליהם תתאפשר למחוסנים, למחלימים ולבעלי תוצאת בדיקה שלילית.
 • המתווה יחול על אירועי תרבות וספורט, חדרי כושר, מסעדות וחדרי אוכל, כנסים, אטרקציות תיירותיות ובתי תפילה.
 • החל מיום 8 באוגוסט 2021, התשלום עבור הבדיקות למי שאינם מחוסנים יחול על הנבדק (למעט מנועי חיסון), ויבוצע במתחמי בדיקה ייעודיים שייפרסו ברחבי הארץ.

כניסה לישראל ויציאה ממנה

 • כזכור, על כל הנכנסים לישראל, לרבות מחוסנים ומחלימים, חלה חובת ביצוע בדיקת קורונה עם הכניסה למדינה; וחובת ביצוע בדיקה גם 72 שעות לכל היותר לפני הכניסה למדינה. עלויות הבדיקה חלות על הנוסע. בנוסף, יש למלא טופס הצהרת כניסה לישראל.
 • אזרחים זרים נדרשים לקבל אישור כניסה מיוחד מאת רשות האוכלוסין וההגירה, לפני המראתם לישראל.
 • מחלימים ומחוסנים השבים ממדינות עליהן לא חלה אזהרה חמורה ושאינן מוגדרות בסיכון מרבי, נדרשים להימצא בבידוד למשך 24 שעות בלבד לאחר הנחיתה בישראל, או עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקת הקורונה הנעשית בשדה התעופה (המוקדם מבניהם).
 • מי שלא התחסנו או החלימו בישראל, החוזרים מכל מדינה, וכן מי שחוזרים ממדינות עם אזהרה חמורה או ממדינות בסיכון מרבי – גם אם הם מחוסנים או מחלימים, חייבים בבידוד מלא (שניתן לקיצור לשבוע, בכפוף לביצוע שתי בדיקות קורונה בתוצאה שלילית).
 • כזכור, אסורה יציאת אזרחים ותושבי קבע ישראלים למדינות בסיכון מרבי, אלא במספר חריגים.[13] תוקף התקנות בנושא הוארך עד ליום 5 באוגוסט 2021.[14]
 • על פי הודעת משרד ראש הממשלה, החל מיום 30 ביולי 2021, ובכפוף לאישור הממשלה, יחולו מגבלות כדלהלן: הטיסה למדינות אדומות תמשיך להיות אסורה, למעט באישור ועדת החריגים. מחוסנים יעברו בדיקת קורונה בנחיתה בישראל, ורק לאחר קבלת תוצאה שלילית ישוחררו מבידוד. מי שאינם מחוסנים יעברו בדיקת קורונה בנחיתה בישראל, ישהו בבידוד במשך 7 ימים, ולאחר קבלת תוצאה שלילית לבדיקה ביום השביעי, ישוחררו מבידוד.

 

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

[1] סעיף 2 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי) התשפ"א-2021. ("תקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי").

[2] סעיף 5 לתקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי.

[3] סעיף 5(1) לתקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי.

[4] סעיף 5(2) לתקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי.

[5] סעיף 5(3) לתקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי.

[6] סעיף 4 לתקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי.

[7] סעיף 4(א), סעיף 4(ה), סעיף 5(2) לתקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי.

[8] סעיף 4(ב), סעיף 6 לתקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי.

[9] סעיף 4(ג) לתקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי.

[10] סעיף 4(ד) לתקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי.

[11] סעיפים 8-11 לתקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי.

[12] סעיף 1 לתקנות הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי.

[13] לפירוט החריגים ראו עדכוננו. ראו פירוט המדינות המתעדכן באתר משרד הבריאות; תקנה 2 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), התשפ"א-2021 ("תקנות הגבלת היציאה מישראל").

[14] תקנה 5 לתקנות הגבלת היציאה מישראל.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more