רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 25-21 במרס 2021

25 במרץ, 2021

א.      טיסות ומעבר בין מדינות[1]

כניסה לישראל

  • מותרת כניסה לישראל לאזרחי ישראל ולתושביה עם הצגת תוצאה שלילית בבדיקה והצהרת בריאות.
  • נוסעים המגיעים לישראל ואין באפשרותם לבצע בדיקה לפני ההמראה בשל סיבות הומניטריות, צורך אישי מיוחד, או קושי ממשי של היעדר נגישות לבדיקות במקום ההמראה, רשאים להגיש בקשה לוועדת חריגים לכניסה ללא הצגת בדיקה.
  • מי שאינם אזרחי ישראל או תושביה נדרשים להגיש בקשת כניסה לרשות האוכלוסין וההגירה.
  • בוטלה מגבלת 3,000 הנוסעים הנכנסים ביום בנתב"ג,[2] בהתאם לפסיקת בג"ץ עליה פרסמנו בעדכוננו האחרון.

יציאה מישראל

  • מותרת יציאה מישראל גם למי שאינו מחוסן או מחלים, עם הצגת תוצאה שלילית בבדיקה והצהרת בריאות.

-

ב.      הפעימה הרביעית של פתיחת המשק

ביום 20 במרס 2021 נכנסה לתוקפה הפעימה הרביעית של פתיחת המשק, שבמסגרתה:

  • החל מיום 21 במרס 2021, בכל אירוע הפועל תחת תו ירוק ניתן להציב עמדה לבדיקות מיידיות[3] שתאפשר להכניס נבדקים שקיבלו בה תוצאה שלילית. בעל אירוע או מארגנו רשאים לשכור ספק בדיקות מיידיות רשום, מתוך רשימת הספקים של משרד הבריאות, והספק יהיה אחראי לדיווח התוצאות למשרד הבריאות.[4]
  • הותרה כניסה למקומות הבאים גם למי שאינו מחזיק בתו ירוק, אם בכניסה למקום ביצע בדיקת קורונה מיידית וקיבל תוצאה שלילית: מקום ציבורי או עסקי שפתיחתו הותרה למי שהציג תו ירוק;[5] בית מלון;[6] מקום המשמש לשמחות ואירועים;[7] מכון כושר או סטודיו;[8] מקום שמתקיימת בו פעילות מאורגנת ובכלל זה – פעילות תרבות או אירוע ספורט בנוכחות קהל, טקס, כנס או הרצאה, המתקיימים בישיבה בלא מכירה או הגשה של מזון; מקום לעריכת תערוכה למעט מוזיאון; בריכות שחיה; מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת שאינם בישיבה או שכוללים הגשה או מכירה של מזון, ובכלל זה מופע מוזיקה, שמחות, מסיבה, חוג לבגירים המתקיים שלא בישיבה או כנס הכולל הגשת מזון;[9] אזור ישיבה במבנה בבית אוכל שאינו חדר אוכל בבית מלון ואינו מקום שמתקיימים בו אירוע או פעילות מאורגנת; ואטרקציה תיירותית במבנה.[10]
  • בבתי מלון – הותרה הפעלת מזנון "בופה" ובלבד שהגשת מזון לאורחים, שאינו מזון ארוז מראש, תיעשה על ידי איש צוות.[11]
  • עודכנו ההוראות בעניין קיום אירוע או התכנסות בתו ירוק, הכוללים הגשת מזון ואינם מוגבלים לישיבה בלבד:[12] מפעיל המקום יציב סדרנים שיידעו את הנוכחים על הוראות התקנות ועל חובת עטיית מסיכה; במקום שהכניסה אליו כרוכה בתשלום, מכירת הכרטיסים תיעשה מראש באופן מקוון או טלפוני; המפעיל ינקוט באמצעים למניעת צפיפות בסמוך למזנון; תישמר הפרדה בין אזור האכילה והשתייה לשאר האזורים; במקום המשמש לשמחות ולאירועים מפעיל המקום לא יכניס אנשים שהציגו בכניסה למקום תוצאה שלילית בבדיקת קורונה במספר העולה על 5% ממספר המשתתפים באירוע (אך בכך אין כדי למנוע את כניסתו של אדם שקיבל תוצאה שלילית בבדיקה מיידית והציגה בכניסה למקום, והוא לא ייספר במניין 5 האחוזים); מספר האנשים לא יעלה על 50% מהתפוסה המרבית של המקום, ובלבד שלא יעלה על 300 אנשים במבנה ועל 500 אנשים בשטח פתוח, ואם המקום כולל גם מבנה וגם שטח פתוח, מספר האנשים לא יעלה על 500.
  • בתקופה שבין 25 במרס 2021 ועד 1 באפריל 2021, ניתן להכניס:
   • לבית מלון – קטין מתחת לגיל 16, איש צוות אוויר או אזרח זר, שהציגו תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות (חלף 48 השעות) שקדמו להצגתה.
   • למקום המשמש לשמחות או לאירועים – אדם שהציג תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 72 השעות (חלף 48 השעות) שקדמו להצגתה.

-

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

-

[1] הנחיות לנכנסים למדינת ישראל וליוצאים ממנה.

[2] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש )הוראת שעה)(הגבלות על הפעלת שדות תעופה וטיסות) (תיקון מס' 15), התשפ"א-2021.

[3] בדיקת קורונה שתוצאותיה מתקבלות מיד, במקום ביצוע הבדיקה, המתבצעת על ידי גוף בודק באמצעות ציוד רפואי הרשום בפנקס האבזרים והמכשירים הרפואיים המתנהל במשרד הבריאות. הבדיקה מאפשרת תשובה מהירה בתוך 15-30 דקות מרגע הדגימה לזיהוי נגיף הקורונה.

[4] וראו פירוט באתר משרד הבריאות.

[5] תקנה 5(א1) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התשפ"א-2021 ("תקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות").

[6] תקנה 5(א2) לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות. על פי תקנה 7(ג2) לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות, בדיקת קורונה מיידית המתבצעת בכניסה לבית מלון תהיה תקפה ל-24 שעות בלבד.

[7] תקנה 5(א3) לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות.

[8] וגם מקום המשמש לאימון ספורט שאינו מכון כושר או סטודיו.

[9] ניתן להפעיל מקום שהוא אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר המשמש לשמחות או לאירועים, בדרך של פתיחתו לציבור, גם בעבור אנשים שהציגו בכניסה למקום תוצאה שלילית בבדיקת קורונה אשר בוצעה במהלך 48 השעות שקדמו להצגתה, במספר שאינו עולה על 5% ממספר המשתתפים באירוע.

[10] תקנה 7(ב) לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות.

[11] סעיף 8א(18א) לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות.

[12] סעיפים 8א(21) ו-9(א)(10ב) לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות. במקום שבו מתקיים אירוע בישיבה וללא מזון, הפעלת האירוע במבנה או בשטח פתוח תהיה על פי הוראות ההפעלה המפורטות בסעיף 8א(15), ועל פי הוראות התפוסה המפורטות בסעיף 9(א)(7) לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות: במבנה – במקום שהתפוסה בו, לפי מספר המושבים המקובעים, עולה על 5,000 אנשים – מספר אנשים שלא יעלה על 30% מהתפוסה המותרת ולא יותר מ-3,000 אנשים; במקום שהתפוסה בו נמוכה מהאמור – מספר אנשים שלא יעלה על 75% מהתפוסה המותרת ולא יותר מ-1,000 אנשים. בשטח פתוח – במקום שהתפוסה בו לפי מספר המושבים המקובעים עולה על 10,000 אנשים – מספר אנשים שלא יעלה על 30% מהתפוסה המותרת ולא יותר מ-5,000 אנשים; במקום שהתפוסה בו נמוכה מהאמור – מספר אנשים שלא יעלה על 75% מהתפוסה המותרת ולא יותר מ-3,000 אנשים.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more