רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 27 ביוני-1 ביולי 2021

01 ביולי, 2021

הקלות בארנונה לעסקים

שרת הפנים הרחיבה את זכאותם של עסקים להנחה בתשלומי ארנונה.[1]

  • תוענק הנחה מארנונה גם לעסקים שהחלו את פעילותם בין החודשים מרץ-ספטמבר 2020. עסקים אלה יהיו זכאים להנחה באופן רטרואקטיבי החל מספטמבר 2020, בכפוף לקבלת אישור מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים לפיה העסק זכאי להנחה.
  • תוענק הנחה מארנונה גם לעסקים בעלי מחזור שנתי שעולה על 400 מיליון ש"ח.

עטיית מסכות וחובות בידוד

  • חלה חובה לעטות מסכה בחלל סגור.[2]
  • במקרים הבאים חלה חובה לעטות מסכה גם בשטח פתוח: אדם שחלה עליו חובת בידוד; אורח שאינו מחלים או מחוסן, בעת שהייה במוסד בריאות או רווחה, או עובד שאינו מחלים או מחוסן בעת שהייה במוסד כאמור בסמוך למטופל.[3]
  • החובה לעטות מסכה לא חלה על שני עובדים העובדים בקביעות באותו החדר, ובלבד שישמר ביניהם מרחק של שני מטרים.[4]
  • רופא מחוז, מנכ"ל משרד הבריאות או ראש שירותי בריאות הציבור, יוכלו להורות למחוסן או למחלים לשהות בבידוד, אם מתקיים בו אחד מהתנאים הבאים: היה במגע הדוק עם חולה שנדבק בזן מסוכן, או שקיים חשש למגע הדוק אגב אירוע תחלואה חריג; היה במגע הדוק עם חולה ונמצא דרך קבע במוסד שבו שוהה אוכלוסייה בסיכון לתחלואה קשה, אוכלוסייה לא מחוסנת, או אוכלוסייה שהחיסון פחות יעיל בקרבה; היה במגע הדוק עם חולה במטוס.[5]

כניסה לישראל

  • כזכור, כלל הנכנסים לישראל, (ישראלים וזרים, לרבות מחלימים ומחוסנים), מכל מדינה, אשר שהו מחוצה לה למעלה מ-72 שעות, נדרשים להציג בעליה למטוס במדינת המוצא בדיקת קורונה שלילית שנעשתה לכל היותר 72 שעות טרם ההמראה לישראל.[6] ועדת חריגים רשאית לאשר כניסה ללא בדיקה כאמור במקרים מיוחדים.

יציאה מישראל

  • כזכור, אסורה יציאת אזרחים ותושבי קבע ישראלים למדינות בסיכון מרבי, אלא במספר חריגים.[7] יציאה לאחת ממדינות אלה בניגוד לתקנות תהווה עבירה פלילית ומנהלית, ותגרור קנס מנהלי בגובה 5,000 ש"ח.[8] תוקף התקנות בנושא הוארך עד ליום 11 ביולי 2021.[9]

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

[1] תקנות 33א, 33ב לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג-1993.

[2] סעיף 3ה(א) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020 ("צו בריאות העם").

[3] סעיף 3ה(א1) לצו בריאות העם.

[4] סעיף 3ה(ב)(5) לצו בריאות העם.

[5] סעיף 2(יב) לצו בריאות העם.

[6] תקנה 2 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (חובת ביצוע בדיקה בכניסה לישראל), התשפ"א-2021.

[7] תקנה 2 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), התשפ"א 2021 ("תקנות הגבלת היציאה מישראל").

[8] תקנות 3א-3ד לתקנות הגבלת היציאה מישראל.

[9] תקנה 5 לתקנות הגבלת היציאה מישראל.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more