רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 29 בנובמבר – 3 בדצמבר

03 בדצמבר, 2020

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 14), התשפ"א-2020; תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 15), התשפ"א-2020; הודעה בדבר זוכים בהגרלה לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות); הודעה בדבר זוכים בהגרלה לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות)

הפרסומים הלא רשמיים מן השבוע שעבר בקשר לפעילות קניונים, שווקים ומוזיאונים נכנסו לתוקף.

  • פורסמה רשימת הקניונים והמוזיאונים שעלו בהגרלה ופתיחתם הותרה, בנוסף לקניונים והמוזיאונים שפתיחתם נקבעה בתוספת לתקנות:
   • קניונים שעלו בהגרלה: בית שמש – ביג פאשן; ירושלים – סנטר 1; ערד – קניון ערד; הרצליה – קניון שבעת הכוכבים; הוד השרון – קניון חרונים; בית חירות – אם הדרך; חיפה – לב המפרץ; נהריה – קניון ארנה; נוף הגליל – קניון מבנה.

זאת בנוסף לקניונים שפתיחתם נקבעה בתוספת לתקנות והם: קריון;  הקניון הגדול פתח תקווה;  גראנד קניון באר שבע;  עזריאלי חיפה;  קניון איילון; וקניון מלחה.

  • מוזיאונים שעלו בהגרלה: נחשולים – מוזיאון המזגגה; באר שבע – מוזיאון הנגב לאמנות; תל אביב – מוזיאון נחום גוטמן לאמנות.

זאת בנוסף למוזיאונים שפתיחתם נקבעה בתוספת לתקנות: מדעטק; מוזיאון ישראל; מוזיאון תל אביב לאמנות; ומוזיאון ארץ ישראל.

  • מגבלת ההתקהלות החלה על הקניון בכללותו הוחמרה כך שמספר האנשים המותר לא יעלה על אדם אחד לכל 15 מ"ר, כאשר שטחן של חנויות או מקומות שפתיחתם אסורה אינו נמנה לעניין הוראה זאת.
  • נקבעו הוראות בקשר לפעילות מקום המשמש לאימון ספורטאים והותרה הפעלה של מקום סגור המשמש לאימוני ספורט בענפי השחייה והמים לאימונו של ספורטאי בגיר.

תיקון הסכם בדבר מתן מענקים למובטלים בעד השתלבות בשוק התעסוקה לאחר תקופת אבטלה ממושכת בשל התפרצות נגיף הקורונה

תיקון להסכם בין משרד האוצר והמוסד לביטוח לאומי המעניק מענקים למובטלים שהשתלבו בשוק התעסוקה לאחר תקופת אבטלה ממושכת.

  • התיקון שבכותרת מאריך את התקופה המזכה לקבלת מענק, כך שמובטל יהיה זכאי למענק, בכפוף לעמידה ביתר התנאים הקבועים בהסכם, אם החל להיות מועסק עד ליום 28 בפברואר 2021, והיה מועסק במשך 14 ימים או יותר, עד ליום 30 ביוני 2021.

צו שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון) (הארכת התקופה הקובעת) (תיקון מס' 2), התשפ"א-2020

התקופה הקובעת שנקבעה בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון) (תיקון), התש"ף-2020 – הוארכה עד ליום 31 בדצמבר 2020.

  • משמעות התיקון היא כי מפעיל טיסה או מארגן, כהגדרתם בחוק, אשר ביטלו טיסה שהייתה אמורה להיערך עד ליום 31 בדצמבר 2020, יהיו רשאים לבצע השבת תמורה לנוסע תוך 90 ימים מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 10), התשפ"א-2020 

הותר לקיים לימודים בכיתות י'-י"ב באזורים המפורטים בתוספת החמישית לתקנות.

  • מנהל המחוז רשאי לאשר לבעל מוסד בשטח המחוז לקיים לימודים של כיתות ז', ח' או ט' במקום לימודים של כיתות י', י"א או י"ב – שכבה כנגד שכבה.
  • בפעילות בכיתות י'-י"ב כל תלמיד יכול ללמוד בשתי קבוצות שונות לכל היותר.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more