רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 29-25 באפריל 2021

29 באפריל, 2021

א.     הגבלת פעילות במשק

על פי הודעה משותפת של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות ומשרד התחבורה, יוארך עד ליום 6 במאי 2021 תוקפן של תקנות הגבלת הפעילות הקיימות.[1] על פי ההודעה, הממשלה אישרה את המלצת משרד הבריאות למספר הקלות, כדלהלן (נדגיש כי המתווה טרם נקבע באופן רשמי בתקנות):

   • תותר כניסתם של ילדים עד גיל 16 ושל מנועי חיסון למקומות הפועלים לפי תו ירוק, באמצעות הצגת תוצאת בדיקת PCR שלילית שנערכה בתוך 72 השעות שלפני כניסתם למקום.
   • יוסרו מגבלות התפוסה בתחבורה הציבורית.

_

על פי הודעת משרד הבריאות, גובשה תוכנית להקלות שתובא לאישור הממשלה, וצפויה להיכנס לתוקף ביום 6 במאי 2021 (נדגיש כי המתווה טרם נקבע באופן רשמי בתקנות).

   • מגבלת ההתקהלות הכללית תועמד על עד 500 אנשים בשטח פתוח, ועד 50 אנשים במבנה סגור.
   • אטרקציות במבנה, בריכות שחייה וחדרי כושר ייפתחו לכלל הציבור לפי תו סגול, ולא לפי תו ירוק בלבד.
   • במקומות הפועלים לפי תו סגול תעמוד מגבלת התפוסה על אדם לכל שבעה מטרים רבועים.
   • במקומות הפועלים לפי תו ירוק יבוטלו מגבלות התפוסה, התנאים לפעילות והנהלים בדבר הכנסת מזון.
   • תישאר בתוקפה חובת עטית מסכות בחלל סגור ושמירה על שני מטרים בין אדם לאדם.

_

ב.      הגבלות על יציאה מישראל וכניסה אליה

לפי הודעת משרד הבריאות, תובא לאישור הממשלה הצעה להחמרת מדיניות הכניסה לישראל ממדינות בעלות סיכון תחלואה גבוה. על פי ההצעה, יחולקו מדינות העולם לשתי רמות (נדגיש כי המתווה טרם נקבע באופן רשמי בתקנות):

  • רמה 1 – בה ייכללו רוב מדינות העולם, לגביהן תימשך המדיניות הקיימת כיום.
  • רמה 2 – מדינות בעלות סיכון גבוה, לגביהן תוחמר מדיניות הכניסה והיציאה. תיאסר יציאת ישראלים למדינות אלה (למעט חריגים שיפורטו בתקנות); יחויבו בבידוד ישראלים החוזרים ממדינות אלה, גם אם הם מחוסנים או מחלימים; זרים שתאושר באופן חריג כניסתם לישראל ממדינות אלה, יבצעו בידוד במלונית.
   • תנאי הכניסה המחמירים יחולו על אדם ששהה במדינה ברמה 2 במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לישראל.
   • המדינות שצפויות להיות מוכרזות כמדינות ברמה 2 הן מדינות שכיום חלה עליהן אזהרת מסע בריאותית, והן: אוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו ותורכיה.
   • רשימת המדינות תתעדכן ככלל אחת לשבועיים. משרד הבריאות יפרסם מראש מדינות שנמצאות בתהליך החמרת תחלואה, כדי לאפשר היערכות לקראת האפשרות שתוחמר מדיניות הכניסה אליהן והיציאה מהן.

_ 

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

_

[1] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), התש"ף-2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more