רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 5-1 באוגוסט 2021

05 באוגוסט, 2021

הרחבת מתווה התו הירוק

ביום 29 ביולי 2021 נכנס לתוקפו מתווה התו הירוק למקום ציבורי או עסקי המקיים פעילות בת מעל 100 משתתפים, במקומות סגורים ופתוחים כאחד. לפי החלטת קבינט הקורונה, ביום א' הקרוב, 8 באוגוסט 2021, יכנסו לתוקף מגבלות נוספות כדלהלן, בכפוף לאישור התקנות בנושא:

  • יורחב מתווה "התו הירוק" לפעילות מקומות ציבוריים ועסקיים, גם בהתקהלות בת פחות מ-100 משתתפים, ולכל הגילאים (גם מתחת לגיל 12, החל מיום 20 באוגוסט 2021).[1]
  • תיקבע חובת עטיית מסכות גם בחללים פתוחים בהם יש התקהלות בת 100 אנשים ומעלה.
  • משרדי הממשלה יעברו למתכונת עבודה בהיקף של 50% נוכחות במשרד. מנכ"ל כל משרד יורשה לבצע התאמות במקרים חריגים.[2]
  • תיקבע המלצה למגזר הפרטי לעבור למתכונת עבודה מהבית. בשלב זה, על פי ההודעה, לא מדובר בחובה.
  • תיקבע חובת בידוד למבוגר מחוסן שמטפל בקטין שגילו עד 12, או בחסר ישע אשר התגלה כמאומת.

יציאה מישראל וכניסה אליה

לפי החלטת קבינט הקורונה, ביום א' הקרוב, 8 באוגוסט 2021, יורחבו ההגבלות על יציאה מישראל וכניסה אליה, בכפוף לאישור התקנות בנושא:

  • על מדינות המוגדרות אדומות (מדינות בסיכון מרבי) ימשיך לחול איסור טיסה גורף, למעט במקרים שתאשר ועדת חריגים. החוזרים ממדינות אלה יידרשו לשהות בבידוד בפיקוח טכנולוגי.[3] תורחב רשימת המדינות המוגדרות כתומות (אזהרת מסע חמורה), כך שייכללו בה "מרבית מדינות העולם", כלשון ההודעה, וחזרה מהן תחייב בידוד גם למחוסנים ולמחלימים. תוגדר גם רשימה מצומצמת של מדינות ירוקות, אשר אף חזרה מהן תחייב בידוד עד לקבלת תוצאת בדיקה שלילית.
  • לרשימת המדינות המתעדכנת, והאיסורים החלים לגביהן, ראו באתר משרד הבריאות.

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

[1] טרם פורט האם ההגבלה תחול גם על מקומות פתוחים בהם מתקיימת התקהלות בת פחות מ-100 משתתפים.

[2] בהודעה צוין כי ככל הניתן, יעבור למתכונת עבודה זו המגזר הציבורי כולו.

[3] הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם שנכנס לישראל), התשפ"א-2021.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more