רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 5-1 בנובמבר

05 בנובמבר, 2020

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות) (תיקון מס' 8), התשפ"א-2020

נקבעו הקלות נוספות לפעולת המשק, ואלו עיקריהן:

  • הותר להפעיל מקומות למתן טיפול שאינו רפואי בגוף האדם ובכלל זה מספרות ומכוני קוסמטיקה, רפואה משלימה ובריכה טיפולית לטיפול במים, והכל בהתאם להוראות ההפעלה המפורטות בתקנות.
  • הותר להפעיל מתחם אירוח, הכולל עד 4 יחידות אירוח בסך הכול, בתנאי כי אין במתחם האירוח חללים או מתקנים משותפים ליחידות האירוח, וכי בכל יחידת אירוח מתארחים אנשים הגרים באותו מקום.
  • הותר לקיים תפילה בתוך מבנה בכפוף למגבלת ההתקהלות של עד 10 אנשים במבנה, למעט אנשים הגרים באותו מקום.
  • הותר להפעיל מקום להקרנת סרט קולנוע שהצפייה בו נעשית מתוך רכב פרטי (Drive in), בתנאים ובמגבלות המפורטים בתקנות.
  • ההיתר להפעלת שמורות טבע, גנים לאומיים ואתרי הנצחה, הורחב והוחל גם על הפעלת שטחים פתוחים באתרי עתיקות ובאתרי מורשת.
  • נקבע כי שיעור נהיגה מעשי ייעשה בהתאם להוראות הכלליות בקשר למספר הנוסעים ברכב פרטי.
  • נקבעו איסורים וקנסות בקשר לקיום אירועים וכנסים, אשר יחולו על מחזיק מקום, נותני שירות לאירועים, מארגן האירוע ומשתתפיו. בכלל זה, נקבע איסור על ארגון ועל השתתפות בכנס, אירוע ספורט (למעט ספורט מקצועי ותחרותי כמפורט בתקנות), פסטיבל, ומופע בידור ואומנות; לעומת זאת, חתונות, טקסים דתיים, מסיבות וטיולים מאורגנים הוכפפו למגבלות ההתקהלות הכלליות (עד 20 אנשים בשטח פתוח ועד 10 אנשים במבנה), וניתן לקיימם רק במקום שאינו מקום ציבורי או עסקי.
  • נקבעו הוראות בקשר לאיסוף מידע, שמירתו ומסירת הפרטים למשרד הבריאות לצורך חקירה אפידמיולוגית ככל שיידרש. הוראות אלו נקבעו בנוגע לעסקים אשר כניסה אליהם מותנית בהזמנה או ברישום מראש, וכן בקשר לפעילות המתאפיינת בריבוי משתתפים ובשהייה ממושכת משותפת.
  • תוקף התקנות הוארך עד ליום 14 בנובמבר 2020.

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך) (תיקון מס' 6), התשפ"א-2020

בהמשך למגמת ההקלה בפעילות מערכת החינוך, הותרה פתיחת מוסדות לימודים לכיתות א-ד.

  • עיקרי ההוראות בקשר לקבוצות הלמידה:
   • כיתות א-ב – יפעלו בקבוצות קבועות ונפרדות של עד מחצית ממספר התלמידים בכיתה המקורית. במקרה בו הכיתה המקורית אינה עולה על 20 תלמידים – תיחשב כיתה זו כקבוצה נפרדת מלכתחילה.
   • כיתות ג-ד – יפעלו בקבוצות קבועות ונפרדות של עד 20 תלמידים בכיתה.
   • נקבעו סמכויות לאשר חריגה מגודל הכיתות שנקבע בתקנות.
   • הותר להפעיל צהרון לילדים הלומדים בכיתות א-ד, בדומה לאשר נקבע בנוגע להפעלת צהרונים של ילדים צעירים יותר.
   • נקבעו הוראות לגבי אופן הפעילות, שעיקרן כדלקמן:
   • בכל עת, לרבות בהסעה, יקפידו כל התלמידים ואנשי הצוות על עטיית מסכה.
   • אין חובה לעטות מסכה בשעת האכילה ובפעילות גופנית, אולם האכילה תעשה בשטח פתוח ככל האפשר וכאשר הדבר איננו אפשרי – בשולחנות נפרדים זה מזה.
   • תוקף התקנות הוארך עד ליום 29 בנובמבר 2020.

תקנות חובת המכרזים (התקשרויות משרד הבריאות הנדרשות לצורך התמודדות עם נגיף הקורונה) (הוראת שעה), התשפ"א-2020

הוראת שעה המתירה למשרד הבריאות להסתייע במשרד הביטחון לצורך התקשרות בחוזה לביצוע עסקה בטובין או במקרקעין, ביצוע עבודה, או רכישת שירותים, לפי תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הביטחון), התשנ"ג-1993 ("תקנות מערכת הביטחון"). עיקרי התנאים לכך הם כדלקמן:

  • לא חלפו 3 חודשים ממועד פקיעת ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020.
  • ההתקשרות נדרשת למשרד הבריאות באופן דחוף לצורך ההתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה.
  • החשב הכללי במשרד האוצר אישר כי התקשרות בחוזה על ידי משרד הבריאות לפי הוראות תקנות חובת המכרזים הכלליות תפגע באופן משמעותי ביכולת לבצעה בדחיפות הנדרשת.
  • בוועדות מכח תקנות מערכת הביטחון, ישב גם נציג משרד הבריאות.

צו עובדים זרים (נגיף הקורונה החדש – הוראת שעה – תיקון מס' 21) (הארכת תוקף הוראת שעה), התשפ"א-2020

  • שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, האריך בצו את תוקף הוראת השעה אשר פורסמה ביום 5 באוגוסט 2020 וקבעה הסדר להעמדת תנאי מגורים הולמים וביטוח רפואי לעובדים זרים פלסטינים המועסקים בישראל כדין, במטרה לאפשר העסקה של עובדים אלה בישראל בתקופת הקורונה, שלא על בסיס עבודה יומית.
  • הוראת השעה תעמוד בתוקף עד ליום 5 בפברואר 2021, או עד תום תקופת ההכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה, לפי המוקדם.

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 5), התשפ"א-2020 

מיום 1 בנובמבר 2020 ועד ליום 9 בנובמבר 2020, אזרח או תושב ישראל, או אדם אחר ששר הפנים אישר את כניסתו לישראל, לא יחשב "חוזר" לעניין חובת בידוד, אם:

  • הגיע לישראל מאוסטרליה; אורגוואי; איחוד האמירויות; איי סיישל; איסלנד; אסטוניה; דנמרק; הונג קונג; וייטנאם; טיוואן; יוון; יפן; נורבגיה; ניו זילנד; סינגפור; פיג'י; פינלנד; קובה; קוריאה הדרומית; קנדה; קפריסין; רואנדה; או תאילנד, ולא שהה במדינה אחרת במהלך 14 הימים שלפני הגעתו לישראל.
  • הגיע לישראל מאחת המדינות האמורות לעיל ב-14 הימים שלפני תחילת הוראת השעה, ולא שהה במדינה אחרת במהלך 14 הימים שלפני תחילת הוראת השעה.
  • הגיע לישראל עד ליום 7 בנובמבר 2020, מאיטליה; גרמניה; לטביה; ליטא; או סרביה, ולא שהה במדינה שאינה מפורטת בעדכון זה במהלך 14 הימים שלפני חזרתו לישראל.

נוהל משרד הכלכלה לכניסת אנשי עסקים לישראל ממדינות אדומות

כפי שפרסמנו השבוע, בהמשך למתווה הקיים לכניסת אנשי עסקים ממדינות ירוקות לישראל, משרד הכלכלה פרסם מתווה המאפשר כניסה של אנשי עסקים ממדינות אדומות לישראל.

אנשי עסקים המגיעים ממדינות ירוקות ואדומות רשאים להגיש למשרד הכלכלה בקשה לכניסה לישראל לצורך עסקים. משרד הכלכלה ימליץ לרשות האוכלוסין וההגירה האם להתיר להם להיכנס לישראל.

 • על פי המתווה החדש לכניסה לישראל ממדינות אדומות, היתר כניסה, אם יינתן, יהיה כפוף לתנאים הבאים: שהייה של עד 4 ימים בישראל; הזמנה של איש העסקים על ידי חברה ישראלית; צורך כלכלי-עסקי דחוף; תרומה חיונית של הביקור לא רק למבקש ולחברה המזמינה, אלא גם למשק הישראלי; היעדר חלופה וירטואלית לקיום הביקור; עריכת בדיקת PCR עד 48 שעות לפני הטיסה לישראל והצגת תוצאה שלילית; ושמירה על מגבלות במהלך השהייה בישראל, ובהן שהייה בבידוד בכל עת פרט לעת עריכת פעילות עסקית.
 • על פי המתווה הקיים לכניסה לישראל ממדינות ירוקות, היתר כניסה, אם יינתן, יהיה כפוף לתנאים הבאים: שהייה של עד 7 ימים בישראל; צורך כלכלי-עסקי דחוף; הזמנה של איש העסקים על ידי חברה ישראלית; תרומה חיונית של הביקור למבקש ולחברה המזמינה, או למשק הישראלי; היעדר חלופה וירטואלית לעריכת הביקור; המבקש לא ביקר במדינה אדומה במהלך 14 הימים שקדמו להגעתו לישראל. בעמידה בתנאים אלה, אין צורך בבידוד בעת השהייה בישראל.
 • בקשות למשרד הכלכלה ניתן להגיש דרך קישור זה.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more