רגולציה בימי קורונה: עדכון לימים 6-2 במאי 2021

06 במאי, 2021

בהמשך לעדכוננו מן השבוע שעבר, נקבעו בתקנות באופן רשמי עדכוני מגבלת ההתקהלות, הרחבת הפעילות במשק, והידוק המגבלות על יציאה מישראל וכניסה אליה.

_

א.     מגבלת ההתקהלות והגבלת פעילות במשק

   • מגבלת ההתקהלות הכללית עלתה ל-50 אנשים בשטח סגור ו-500 אנשים בשטח פתוח.[1]
   • אירועים בהושבה בלבד בשטח פתוח, מותרים בהשתתפות עד 500 אנשים ללא צורך בתו ירוק.
   • חדרי כושר, מתקני ספורט, בריכות, ואטרקציות במבנה יוכלו להיפתח לציבור הרחב במתכונת של תו סגול, במגבלת התקהלות של אדם אחד לכל 7 מ"ר.
   • בוטלו המגבלות על הפעלת מקומות במתכונת תו ירוק, לרבות מגבלות תפוסה.
   • בתי מלון יפעלו במתכונת תו ירוק, אלא אם יבחרו לפתוח את פעילותם לאחת המטרות הבאות: חלופת מגורים, ובלבד שמטרת השהייה במקום אינה נופש או בילוי ושלא יפעל במקום חדר אוכל; מקום לבידוד מטעם המדינה; בית מלון הנמצא בסמוך למוסד רפואי – לשימוש המטופלים ובני משפחותיהם.[2]

_

ב.      הגבלות על יציאה מישראל וכניסה אליה

   • אין לצאת מישראל אל אוקראינה, אתיופיה, ברזיל, דרום אפריקה, הודו, מקסיקו ותורכיה, אלא במצבים הבאים: היוצא אינו אזרח ישראלי ואינו תושב קבע בישראל; הוא יוצא מישראל למקום מגורים קבוע מחוצה לה (ובלבד שהציג הצהרה ומסמכים המעידים על כך); הוא יוצא לצורך הומניטרי או חיוני חריג, באישור וועדת חריגים; הוא נציג זר; הוא שליח ישראלי או שליח רשמי של אחד המוסדות הלאומיים,[3] הוא איש צוות בכלי טיס היוצא בעת מילוי תפקידו; הוא ספורטאי מקצועי היוצא לצורך השתתפות בתחרות, או אדם המלווה אותו; הוא יוצא לצורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ או הביטחון של המדינה.[4]
   • פנייה לוועדת החריגים תיעשה באמצעות טופס מקוון, שיהיה זמין באתרים של משרד ראש הממשלה, משרד הבריאות, משרד החוץ ורשות האוכלוסין וההגירה.[5]
   • איסור היציאה למדינות האמורות לא יחול על מי ששהה אך ורק בשטח שדה התעופה של אחת מהן לזמן של עד 12 שעות.[6]
   • אדם החוזר לישראל שב-14 הימים שקדמו להגעתו לישראל שהה באחת מהמדינות האמורות, חייב בבידוד בית – גם אם הוא מחוסן או מחלים.[7]

_ 

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

_

[1] תקנה 4(א) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות והוראות נוספות), תש"ף-2020 ("תקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות").

[2] תקנה 7(ב) לתקנות הגבלת פעילות והוראות נוספות.

[3] שליח ישראלי – אדם המחזיק בדרכון דיפלומטי ישראלי או דרכון שירות ישראלי, בליווי מכתב ממנכ"ל משרד החוץ המאשר כי הוא נדרש לצאת מישראל לצורך מילוי תפקידו. המוסדות הלאומיים – הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, וקרן היסוד.

[4] תקנה 2 לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל), התשפ"א- 2021. ("תקנות הגבלת היציאה מישראל").

[5] תקנה 3 לתקנות הגבלת היציאה מישראל.

[6] שם.

[7] סעיף 2(י) לצו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), התש"ף-2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more