רגולציה בימי קורונה: 11 בינואר 2022

11 בינואר, 2022

הממשלה אישרה עדכונים בנושא חובות התו הירוק במקומות ציבוריים ועסקיים.[1]

מתחמי המסחר יפעלו לפי מתווה "תו סגול מהודק", של מגבלות תפוסה שיחולו על כניסה למקום (ללא צורך לכלול את עובדי המקום במניין), במתכונת הבאה:

כניסה לקניונים ולמתחמי מסחר סגורים: תתאפשר על פי יחס תפוסה של 1:15 (אדם אחד לכל 15 מ"ר), בלא דרישה להציג תו ירוק.

כניסה לחנויות ששטחן 100 מ"ר ומעלה: תתאפשר על פי יחס תפוסה של 1:15 (אדם אחד לכל 15 מ"ר), בלא דרישה להציג תו ירוק.

כניסה לחנויות ששטחן קטן מ-100 מ"ר, וכן לבתי מרקחת, חנויות למכירת מוצרי היגיינה (פארם), בתי מכולת, וסופרמרקטים, בלי קשר לשטחם: תתאפשר על פי יחס תפוסה של 1:7 (אדם אחד לכל 7 מ"ר), או ארבעה לקוחות (הגבוה מבניהם), בלא דרישה להציג תו ירוק.

מתחמי מזון: ישיבה במתחם המזון בקניון תתאפשר בהצגת תו ירוק, ורק אם מפעיל הקניון גידר את המתחם והציב סדרן בכניסה אליו, כדי שיבדוק את התו הירוק של הנכנסים, כתנאי לכניסה אליהם. קניונים שלא יפעלו בדרך זו לא יורשו לאפשר ישיבה במתחם המזון, ודוכני המזון עצמם יידרשו לבדוק תו ירוק במעמד הרכישה.

עטיית מסכה: כל השוהים בקניון יחויבו בעטיית מסכה.

הקצאת סדרנים: מפעילי קניון ומתחמי מסחר יידרשו להקצות סדרנים מטעמם אשר יביאו לידיעת השוהים במקום את ההנחיות, ויסבו את תשומת לבם לחובת שמירתן, לרבות עטיית מסכה.

עובדים במקומות ציבוריים ועסקיים שהכניסה אליהם כן דורשת תו ירוק:[2] חייבים גם הם בתו ירוק, תו ירוק זמני,[3] או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שביצעו במהלך 84 השעות שקדמו לכניסתם למקום העבודה.

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

[1] העדכונים נכנסו לתוקף הלילה, אך כפופים לאישור ועדת החוקה של הכנסת, וראו פרסום משרד ראש הממשלה.

[2] המנויים בתקנה 2(א) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), התשפ"א-2021.

[3] אישור שמנפיק משרד הבריאות לאדם המעיד על כך שקיבל את מנת החיסון הראשונה, אשר תקף ל–30 יום מיום קבלתה.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more