רגולציה בימי קורונה: 14 באוקטובר 2021

14 באוקטובר, 2021

מאז פרסומנו האחרון חלו מספר עדכונים העשויים להיות רלוונטיים לבעלי עסקים. נציגם בקצרה להלן.

סריקת תו ירוק או תעודת קורונה בכניסה למקומות הפתוחים לציבור – אפליקציית רמזור בעסקים

בעלי עסקים הפתוחים לציבור אשר פועלים במסגרת תו ירוק (או מי מטעמם), נדרשים לסרוק את אישור התו הירוק או תעודת הקורונה,[1] ולאמת את פרטי המבקר.[2] הסריקה תתבצע באופן הבא:

  • על בעל העסק לסרוק את הברקוד המופיע על תעודת התו הירוק או תעודת הקורונה באמצעות אפליקציית "רמזור בעסקים" של משרד הבריאות. להרחבה על דרכי השימוש באפליקציה, ראו את מדריך השימוש באפליקציית רמזור בעסקים באתר משרד הבריאות.
  • בעת סריקת אמצעי האימות יופיע באמצעי הסריקה, ובו בלבד, מידע על בעל התו הירוק או תעודת הקורונה, יימחק מייד עם תום הצגתם למבצע הסריקה, ולא יישמר באמצעי הסריקה או בכל דרך אחרת מלבד באישור התו הירוק או תעודת הקורונה עצמם. להרחבה או להנפקתם של התו הירוק או תעודת הקורונה ראו פירוט באתר משרד הבריאות.

מגבלות התו הירוק במשק – הקלות לבעלי מסעדות ובתי אוכל

  • לצורך ישיבה בשטח פתוח בבתי אוכל (לרבות מסעדות, בתי קפה, ברים ופאבים), לא נדרשת עוד הצגת תו ירוק או תעודת קורונה.[3] בשטח פתוח במקומות אלה אף הוסרה מגבלת התפוסה המותרת.[4]
  • על בעלי עסקים אלה עדיין חלה החובה להציב את השולחנות במרחק שלא יפחת מ-1.5 מטרים בין שולחן לשולחן, ולוודא שמירה על המרחק האמור בשעות הפעילות במקום.

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

[1] תעודת הקורונה שימשה עד היום לצרכי יציאה מישראל והתנהלות מחוצה לה, אך עתה ניתן גם להציגה במקום הצגת תו ירוק, במקומות הפועלים במסגרת מתווה התו הירוק.

[2]  על פי תקנה 3(ג) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות), התשפ"א-2021.

[3] שם, בתקנה 2א(5).

[4] שם, בתקנה 4ג(ד)(7).

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more