רגולציה בימי קורונה: 14 בנובמבר 2021

14 בנובמבר, 2021

הסרת מגבלת ההתקהלות במקומות פתוחים וביטול התו הירוק במקומות בסיכון נמוך

ביום 12 בנובמבר 2011 נכנסו לתוקף ההנחיות הבאות:[1]

 • בוטלו מגבלות ההתקהלות במקומות פתוחים; למעט באירועי תרבות, ספורט ותפילה המתבצעים בישיבה וללא תו ירוק, בהם תוגבל כמות המשתתפים ל-1,000.
 • באירועי תרבות, ספורט ותפילה המתבצעים בישיבה וללא תו ירוק בשטח סגור, תוגבל כמות המשתתפים ל-100.
 • התפוסה המרבית באולמות אירועים במקום סגור תעלה מ-400 ל-600 משתתפים, בכפוף לכללי התו הירוק (ותחול גם על מקומות בהם חלק מהשטח פתוח וחלקו סגור).
 • בוטלה חובת עטית מסיכה במקום פתוח, ואף בהתקהלות של למעלה מ-100 איש במקום פתוח. חובת עטית מסיכה במקום סגור נותרה ללא שינוי.[2]

 

כניסת קבוצות תיירים לישראל

החל מיום 9 בנובמבר 2021 מותרת כניסת קבוצות מאורגנות של תיירים מחוסנים ומחלימים לישראל, גם אם חלפו יותר מ-6 חודשים מיום קבלת החיסון, בתנאים הבאים:[3]

 • הסוכן המארגן של הקבוצה נדרש לקבל אישור כניסה לקבוצה מרשות האוכלוסין וההגירה טרם הגעתה לישראל.
 • כל חברי הקבוצה חוסנו בחיסונים המאושרים על-ידי ארגון הבריאות העולמי.
 • כל חברי הקבוצה מגיעים ממדינות "ירוקות" או "צהובות" בהתאם לסיווג משרד הבריאות.
 • על חברים בקבוצה שלא קיבלו תעודת מחלים או מחוסן בישראל, חלה חובת בידוד של שבוע (בכפוף לשתי בדיקות שליליות), אך הם רשאים לצאת ממקום הבידוד למשך התקופה בה יש להם תוצאה שלילית בתוקף, אם: [4]
 1. עשו בדיקה עם כניסתם לישראל;
 2. התוצאה השלילית היא אחת מאלה: תוצאה שלילית בבדיקת PCR שבוצעה בישראל לא יותר מ-72 שעות קודם לכן; ואם חלפו 24 שעות ממועד הכניסה לישראל – תוצאה שלילית בבדיקה מיידית שבוצעה בישראל   לא יותר מ-24 שעות קודם לכן.
 • על כל חבר בקבוצה לשאת עימו אישור על תוצאה שלילית בבדיקות כאמור, למהלך תקופת הבידוד שהוא חב בה.
 • הסוכן המארגן של הקבוצה ידווח למשרד התיירות על ביצוע הבדיקות כנדרש, ינהל רישום לגבי התנהלות הקבוצה, מגעיה, מקומות ושעות ביקור, וימסור אותו למשרד הבריאות לצורך ביצוע חקירה אפידמיולוגית, אם יידרש.[5]
 • על הקבוצה להחזיק גם באישור קבוצתי ממשרד התיירות על תוצאה שלילית בבדיקת PCR שבוצעה במהלך 72 השעות שקדמו להצגתה, לכל אדם ששמו ומספר הדרכון שלו מופיע באישור. עם אישור זה תוכל הקבוצה להיכנס למקומות הפועלים בתו ירוק, בהם מוזיאונים, אטרקציות ושטחים סגורים במסעדות.[6] יש לשמור על הפרדה בין קבוצת התיירים לבין הקהל השוהה במקום.[7]
 • הקבוצה תתנהל כקפסולה. ימונו לה נהג קבוע ומדריך מלווה שישהה עמה בכל עת, למעט בעת שהייתה במתחם הלינה. על הנהג והמדריך להיות מחוסנים או מחלימים. הקבוצה תשהה במתחם הלינה, באזורים שהוקצו לה, בכל השעות שבהן לא מתקיימת פעילות מטעם הסוכן או המדריך.[8]
 • הקבוצות ימנו 10 עד 50 תיירים, וקבוצות המגיעות מסין, אינדונזיה, מלזיה – 5 תיירים.[9]
 • לפירוט בדבר התנאים לכניסתם של זרים יחידים לישראל, ראו פרסומנו הקודם בנושא.

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-684600.

 

[1] וראו פרסום על החלטת ראש הממשלה ושר הבריאות בנושא.

[2] צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020, סעיף 3ה ("צו בריאות העם"). על אלה תחול החובה לעטות מסכה גם בשטח פתוח: (1) אורח שאינו מחלים בעת שהייה במוסד בריאות או מוסד רווחה או עובד שאינו מחלים בעת שהייה במוסד כאמור בסמוך למטופל; (2) אדם שחלה עליו חובת בידוד או אדם שנודע לו כי הוא אדם המצוי בבידוד, בדרכו למקום הבידוד (שם, בסעיף 3ה(א1).

[3] וראו פרסום משרד הבריאות ומשרד התיירות.

[4] צו בריאות העם, בסעיף 2(ד5).

[5] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות

נוספות), תשפ"א-2021, סעיף 5א. לפרטים נוספים בעניין ראו שם.

[6] שם, בסעיפים 1 ו-2(א5).

[7] שם.

[8] שם, בסעיף 5א.

[9] הנחיות הגשת בקשה לקבלת אשרת כניסה לקבוצות תיור.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more