רגולציה בימי קורונה: 21 בנובמבר 2021

21 בנובמבר, 2021

הקלות בכניסה לישראל

לפי פרסום משרד הבריאות מיום 16 בנובמבר 2021, בכפוף לאישור הממשלה והכנסת, ישראלים השבים מחו"ל ותיירים המגיעים לבקר בישראל יוכלו לבצע בדיקת אנטיגן במהלך 24 השעות לפני עלייתם למטוס, במקום בדיקת PCR במהלך 72 השעות שלפני ההמראה. הטסים לארץ יוכלו לבצע כל אחת מן הבדיקות לבחירתם. על פי הפרסום, נוסע שיבחר בבדיקת אנטיגן יידרש לבצעה באמצעות גוף מוכר במדינה הזרה, ולא בבדיקה ביתית, ונוסע שישהה מחוץ לישראל פחות מ-72 שעות לא יידרש לבדיקה כלשהי לפני ההמראה לישראל (בהתאם למצב הקיים גם כיום). החובה לבצע בדיקת PCR לאחר הנחיתה בישראל תישאר על כנה.

בנוסף, על פי פרסום משרד הבריאות מיום 17 בנובמבר 2021, כעת ניתן למלא הצהרת נוסע נכנס במהלך 48 השעות לפני הכניסה לארץ, ולא רק במהלך 24 השעות שלפני הכניסה לארץ כפי שהתאפשר עד כה, במטרה לאפשר לנכנסים לישראל מרווח זמנים רחב יותר למילוי הטופס.

לפירוט בדבר התנאים לכניסתם של זרים לישראל, ראו פרסומנו הקודם בנושא; ולפירוט בדבר כניסת קבוצות תיירים לישראל, ראו את פרסומנו האחרון.

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-684600.

 

Regulation: November 21, 2021

Entering Israel

According to the Israeli Ministry of Health’s publication of November 16, 2021,* Israeli citizens returning from abroad and tourists visiting Israel will be allowed to take antigen tests during the 24 hours before boarding, as an alternative to a PCR test during the 72 hours before boarding. Passengers will be able to perform either test at their choice. According to the publication, a passenger who chooses an antigen test will be required to perform it through a recognized entity in the foreign country. “At-home tests” will not be accepted. A passenger who resides outside of Israel for less than 72 hours will not be required to take any Covid-19 test at all. Nevertheless, the obligation to take a PCR test upon arrival remains in place. *This update is still subject to approval by the Israeli parliament.

Additionally, according to the Israeli Ministry of Health's publication of November 17, 2021, an Entry Statement of an incoming passenger may be filled out during the 48 hours before entering the country (rather than only during the 24 hours prior to entry).

This review is intended to be a general update and is not legal advice. For more details or advice on any of the issues mentioned above, please contact us at 03-684600.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more