רגולציה בימי קורונה: 29 בנובמבר 2021

29 בנובמבר, 2021

החמרת מגבלות הקורונה לאור התפשטות הזן החדש "אומיקרון"

לאור התפשטות הזן החדש "אומיקרון" של נגיף הקורונה והופעתו בישראל, אישר קבינט הקורונה החלטות על החמרת מגבלות הקורונה שייכנסו לתוקפן היום, יום שני, 29 בנובמבר 2021, ולמשך 14 ימים.

שינויים במתווה התו הירוק

מתווה התו הירוק יוחל בחללים סגורים, בהתכנסות העולה על 50 משתתפים (במקום בהתכנסות העולה על 100 משתתפים, בתקנות הנוכחיות).

להרחבה בעניין מתווה התו הירוק הנוכחי, ראו פרסומנו מיום 14 בנובמבר 2021.

כניסה ויציאה מן הארץ

לאחר ששוכנעה הממשלה כי יש סיכון מוגבר לכניסה לישראל של נשאי הזן החדש אשר עלולה להביא להחמרה ברמת התחלואה במדינה, הכריזה הממשלה על עדכון מתווה הכניסה והיציאה מן הארץ כמפורט להלן:

מתווה הכניסה לישראל

אסורה כניסת זרים לישראל מכל המדינות, למעט מקרים שיאושרו על-ידי ועדת חריגים.[1]

ישראלים מחוסנים או מחלימים – נדרשים לבצע בדיקת PCR עם הנחיתה בישראל ולאחריה להיכנס לבידוד ביתי. ביום השלישי לבידוד יצטרכו לבצע בדיקת PCR שנייה, ובכפוף לקבלת תוצאה שלילית בבדיקה יוכלו להשתחרר מהבידוד. נכנסים לישראל שלא יבצעו בדיקה נוספת ביום השלישי, יידרשו להשלים בידוד מלא שמשכו 14 ימים.[2]

ישראלים שאינם מחוסנים או מחלימים – נדרשים לבצע בדיקת PCR עם הנחיתה בישראל ולאחריה להיכנס לבידוד ביתי. ביום השביעי לבידוד ידרשו לבצע בדיקת PCR שנייה ובכפוף לקבלת תוצאה שלילית בבדיקה יוכלו להשתחרר מהבידוד. נכנסים לישראל שלא יבצעו את הבדיקה הנוספת ביום השביעי, יידרשו להשלים בידוד מלא שמשכו 14 ימים.[3]

ישראלים ששבו ממדינות שהוגדרו כאדומות – נדרשים לבצע בדיקת PCR עם הנחיתה בישראל ולאחריה יועברו לבידוד במלונית קורונה עד לקבלת תשובה. ככל שתתקבל תשובה שלילית יועברו להמשך בידוד ביתי. ביום השביעי יוכלו לבצע בדיקת PCR נוספת, כאשר עם קבלת תשובה שלילית בבדיקה הנוספת יוכלו להשתחרר מבידוד. אם לא יבצעו בדיקה יידרשו להשלים בידוד מלא שמשכו 14 ימים.[4]

מתווה היציאה מישראל

החל מיום 28 בנובמבר 2021 ועד ליום 9 בדצמבר 2021 אסורה היציאה למדינות שהוגדרו כאדומות למעט במקרים הבאים:[5]

1.      מי שאינו אזרח ישראלי ואינו תושב קבע;

2.      מי שיוצא מישראל למקום מגורים קבוע מחוצה לה (ובלבד שמחזיק במסמכים הדרושים לכך);

3.      מי שיוצא לצורך הומניטרי חריג או לצורך חיוני באישור ועדת חריגים;

4.      מי שהוא נציג זר;

5.      מי שהוא שליח ישראלי;

6.      מי שהוא איש צוות בכלי טיס ובמסגרת מילוי תפקידו;

7.      למי שהוא ספורטאי מקצועי ולצורך השתתפות בתחרות (ובכלל זה גם מלווהו הנדרש לשם השתתפות בתחרות);

8.      מי שיוצא למילוי צורך חיוני הנוגע ליחסי החוץ או לביטחון של מדינת ישראל;

9.      מי שהוא שליח רשמי של אחד המוסדות הלאומיים ושקיבל אישורה של ועדת החריגים;

10.   מי שהוא עיתונאי או עובד מקצועות התקשורת ולשם מילוי תפקידו.

כמו כן, איסור היציאה לא יחול על מי שיוצא מישראל דרך מדינות אדומות בטיסת המשך ("קונקשן"), ובתנאי שהשהות בשדה התעופה במדינה האדומה לא תעלה על 12 שעות ושהנוסע לא ייצא משטח שדה התעופה.

ניתן לפנות לוועדת חריגים באמצעות הקישור.

איכון סלולרי למעקב אחר מאומתים שנושאים את הזן החדש "אומיקרון"

בהתאם לתקנות מיום 28 בנובמבר 2021, אושר השימוש באיכונים סלולריים שיופעלו על ידי שירות הביטחון הכללי (שב"כ) למעקב אחר מאומתים לנגיף הקורונה שנושאים את הזן החדש, במטרה לאתרם ולקטוע את שרשראות ההדבקה.[6]

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

 

Changes in the entrance policy to Israel for strangers

Due to the newly identified coronavirus variant Omicron and in order to prevent the spread of the variant in Israel, as of today, Monday, November 29th, 2021, the entrance of Non-Israeli Citizens will be prohibited, unless they obtained a prior authorization from the Exceptions Committee. An application to the Exceptions Committee can be submitted here.

 

This review is intended to be a general update and is not legal advice. For more details or advice on any of the issues mentioned above, please contact us at 03-6846000.

 

[1] מידע והנחיות לכניסת זרים לישראל.

[2] צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) (תיקון מס' 13), התשפ"ב-2021.

[3] צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה), תש"ף-2020, סעיף 2(ג3).

[4] הכרזת סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (בידוד של אדם שנכנס לישראל בנסיבות מיוחדות

(מס' 2), התשפ"ב-2021.

[5] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת היציאה מישראל והכניסה אליה), סעיף 2,

תשפ"א-2021

[6] תקנות שעת חירום (הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות זו אומיקורן omicron של נגיף

הקורונה החדש), התשפ"ב-2021.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more