רגולציה בימי קורונה: 3 באוקטובר 2021

03 באוקטובר, 2021

תו ירוק לעובדים במקומות הפתוחים לציבור[1]

החל מיום 5 באוקטובר 2021 יידרשו עובדים במקומות הפתוחים לציבור, במוסדות רפואיים, ובמוסדות רווחה, להציג למעסיקיהם תו ירוק או תוצאה שלילית בבדיקת קורונה מיידית שבוצעה ב-84 השעות שקדמו להצגתה, כתנאי לכניסה למקום (לפירוט הגופים הכפופים לחובה ראו להלן).[2]

בהתאם יידרשו מעסיקים במקומות עבודה אלה שלא לאפשר כניסת עובדים אם לא הציגו להם תו ירוק או בדיקה כאמור, אלא אם קבע המעסיק לגביהם כי הם אינם באים במגע עם קהל הלקוחות במקום העבודה.

המתווה האמור על הגופים הבאים:

  1. מוסד רפואי שהוא אחד מאלה: בית חולים כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940; מרפאה כהגדרתה בסעיף 34(ג) לפקודת בריאות העם, 1940 ; מוסד לטיפול במשתמשים בסמים; ארגון הנותן שירותי רפואת חירום; מי שנותן שירותי שיקום לפי חוק שיקום נכי נפש בקהילה, התש"ס-2000.
  2. מוסד רווחה שהוא אחד מאלה: בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן, התשע"ב-2012; בית אבות; מסגרת רווחה שניתן בה שירות רווחה על-ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (או מי מטעמו או בפיקוחו) או על-ידי הרשויות המקומיות (או מי מטעמן), שהם אחד מאלה: מסגרת חוץ-ביתית לקטינים; מקלטים לנשים נפגעות אלימות במשפחה וילדיהן; מסגרת חוץ-ביתית לאנשים עם מוגבלויות; מסגרת רווחה שאינה כוללת לינת לילה, המיועדת למתן טיפול בקטינים, אנשים עם מוגבלות או אזרחים ותיקים; מוסד כהגדרתו בחוק הפיקוח על מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים, התשנ"ג-1993; מסגרת המספקת קורת גג זמנית או ממושכת או מספקת הגנה, הזנה, טיפול וסיוע בעבור אנשים חסרי קורת גג, אנשים חסרי עורף משפחתי, אנשים המתמודדים עם התמכרויות או אוכלוסיות בזנות.
  3. מקום ציבורי או עסקי הפתוח לציבור, שהוא אחד מאלה: (1) אולם או גן לשמחות ולאירועים או מקום אחר שמתקיים בו אירוע או שמחה; (2) מועדון או דיסקוטק (לעניין זה, מועדון הוא מקום שמתקיים בו אירוע, לרבות מופע בידור ואומנות, שאינו בהושבה בלבד ושכולל הגשה או מכירה של מזון); (3) מקום לעריכת כנסים או תערוכות; (4) מכון כושר, סטודיו, בריכת שחייה המצויה במבנה, למעט בריכה טיפולית לצורך טיפול במים, או מועדון שדה (קאנטרי קלאב), למעט בריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה; (5) אזור הישיבה בבית אוכל, לרבות בר או פאב; (6) בית מלון, ובכלל זה בריכת שחייה הנמצאת בו ושאינה מצויה במבנה; (7) מקום שמתקיימים בו אירוע ספורט או פעילות תרבות, בנוכחות קהל או מקום שמתקיים בו פסטיבל (ובכלל זה הקרנת סרט, הצגה או מופעי מוזיקה, מחול או בידור); (8) מוזאון; (9) ספרייה; (10) אטרקציה, ובכלל זה פארק שעשועים, פארק מים, משחקייה (ג'ימבורי), ולמעט גן לאומי ושמורת טבע, ובלבד שלא תופעל בהם אטרקציה אחרת.

שינויים בתוקף התו הירוק

להזכירכם, עודכנו מועדי התפוגה של התו הירוק, בהתאם להגדרות "מחוסן" ו"מחלים" החדשות. להרחבה בעניין זה ראו שינויים בתו הירוק, באתר משרד הבריאות.

מגבלות התו הירוק והסגול במשק

מאז פרסומנו האחרון בנושא לא חלו שינויים במגבלות התו הירוק במשק, כמו גם במגבלות ההתקהלות החלות על קניונים, בתי מסחר ומקומות המקבלים קהל (מגבלות התו הסגול).[3]

יציאה מישראל וכניסה אליה

כזכור, החל מיום 3 בספטמבר 2021, מחוסנים ומחלימים השבים ממדינות כתומות או צהובות נדרשים לבידוד בחזרה לישראל רק עד לקבלת תוצאה שלילית בבדיקה, או עד 24 שעות מעת החזרה (המוקדם מבניהם).

על פי הודעת משרד הבריאות, החל מיום שני, 4 באוקטובר 2021, לא תהיינה עוד מדינות אדומות שהיציאה אליהן אסורה, וחובת הבידוד בחזרה לישראל מכל מדינה תהיה על פי הפירוט לעיל.[4]

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-6846000.

[1] תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תו ירוק לעובדים), התשפ"ב-2021 (תיקון: ק"ת 9650, התשפ"ב (29.9.2021), עמ' 128.

[2] לגבי מוסד הפועל במסגרת תכנית "מגן אבות ואימהות", ניתן להציג גם אישור על תוצאה שלילית בבדיקת PCR מטעם משרד הבריאות במסגרת תכנית זו, שבוצעה במהלך 7 הימים שקדמו להצגתה.

[3] לחובת סריקת התו הירוק בכניסה לבית העסק ראו שימוש באפליקציית רמזור בעסקים. על פי פרסומים בתקשורת, האופן בו יידרשו בתי עסק לוודא את תוקף התו הירוק, נדון בימים אלה בקבינט הקורונה. המתווה הנדון כעת הוא לסריקה באמצעות אפליקציית רמזור שיהיה על בית העסק להתקין במכשיר הנייד שלו.

[4] לבדיקת צבע המדינה והמגבלות החלות ביחס לכל מדינה, ראו אתר משרד הבריאות.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more