רגולציה בימי קורונה: 31 באוקטובר 2021

31 באוקטובר, 2021

כניסת תיירים לישראל

על פי פרסומי משרד ראש הממשלה, משרד החוץ, ורשות האוכלוסין וההגירה, החל ביום 1 בנובמבר 2021 תאושר כניסת תיירים מחוסנים ומחלימים לישראל, העונים לקטגוריות הבאות, גם בלא קבלת אישור מראש מאת רשות האוכלוסין וההגירה:

  • זרים שחוסנו בשני חיסונים של פייזר, וחלפו 7 ימים או יותר מהחיסון השני ביום כניסתם לישראל (אך לא יותר מ-180 יום בעת עזיבתם את ישראל).
  • זרים שחוסנו בשני חיסונים של מודרנה, אסטרהזניקה, סינובאק וסינופארם, וחלפו 14 ימים או יותר מהחיסון השני ביום כניסתם לישראל (אך לא יותר מ-180 יום בעת עזיבתם את ישראל).
  • זרים שחוסנו בחיסון אחד של יאנסן וחלפו 14 ימים או יותר מהחיסון ביום כניסתם לישראל (אך לא יותר מ-180 יום בעת עזיבתם את ישראל).
  • זרים שחוסנו במנת דחף של פייזר, וחלפו 7 ימים או יותר מהחיסון ביום כניסתם לישראל.
  • זרים שחוסנו במנת דחף של מודרנה, סינובאק, אסטרהזניקה, יאנסן, וחלפו 14 ימים או יותר מהחיסון ביום כניסתם לישראל.
  • זרים שהחלימו אשר מציגים אסמכתא לתוצאה חיובית בבדיקה מולקולרית דוגמת  PCRוחלפו 11 יום או יותר מהבדיקה ביום כניסתם לישראל (ולא חלפו יותר מ-180 יום ביום עזיבתם).
  • זרים שהחלימו וקיבלו לפחות מנה אחת מהחיסונים שאישר ארגון הבריאות העולמי.

כניסתם לישראל של זרים שאינם עונים על הגדרות אלה, דורשת את אישור רשות האוכלוסין וההגירה, על פי הקטגוריות שאישרה הרשות לכניסת זרים לישראל.

מתווה זה מגיע על רקע הסכם ההכרה ההדדית בתעודות מתחסן שנחתם לאחרונה בין ישראל והאיחוד האירופי. ההכרה ההדדית מאפשרת לאזרחים אירופיים המחזיקים בתעודת מתחסן אירופית ונכנסים לישראל, לקבל נגישות לתו הירוק הישראלי; ולאזרחי ישראל מחזיקי תעודת מתחסן ישראלית, לקבל נגישות לתו האירופי, בהתאם להנחיות הקורונה בכל מדינה ומדינה.[1] בהתאם, בשל השוואת מעמדם של אזרחים אירופיים מחוסנים לזה של ישראלים המחזיקים בתו ירוק, יחולו עליהם דרישות הבידוד החלות על המחזיקים בתו ירוק ישראלי. הם יורשו לצאת מבידוד כבר לאחר 24 שעות, או עם קבלת תוצאה שלילית בבדיקת PCR (המוקדם מביניהם), וראו פרסום משרד החוץ בעניין. לרשימת המדינות המלאה שעמן יש הסדר הכרה הדדית בתעודות מתחסן, ראו באתר משרד הבריאות.

להרחבה או להנפקתם של התו הירוק או תעודת הקורונה ראו פירוט באתר משרד הבריאות.

 

הסרת מגבלת ההתקהלות בשטחים פתוחים

כזכור, עד כה קבעה מגבלת ההתקהלות כי אירועים במקומות פתוחים יוגבלו ל-5,000 משתתפים. החל מיום 29 באוקטובר 2021 מתאפשרת התקהלות במקומות פתוחים ללא הגבלת תפוסה, בכפוף להצגת תו ירוק. באולמות ובגני אירועים נותרה מגבלה של 400 איש במבנה ו-500 איש בשטח פתוח (ועד 75% מהתפוסה המרבית במקום), אך אם האירוע מתנהל בישיבה במקומות מסומנים בלבד – לא תחול מגבלת תפוסה. הודעה על החלטת ראש הממשלה ושר הבריאות להסיר את מגבלת ההתקהלות פורסמה ביום 27 באוקטובר 2021, וביום 28 באוקטובר 2021 תוקנו התקנות בנושא.[2]

 

סקירה זו היא תמצית הרגולציה הרלוונטית, שמטרתה עדכון כללי, והיא אינה ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים או לייעוץ באחד מהנושאים הנזכרים, אנא פנו אלינו בטלפון 03-684600.

[1] נזכיר כי לצורך יציאה מישראל, התעודה הנדרשת היא "תעודת קורונה".

[2] תקנה 4ב(ב) לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות של מקום ציבורי או עסקי והוראות נוספות) (תיקון מס' 7), התשפ"ב-2021.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more