תקנות ממשלתיות חדשות

March 25th 2020

אתמול דווח בכלי התקשורת כי הממשלה צפויה להעביר תקנות חדשות המחמירות את המגבלות על התנועה במרחב הציבורי, מטילות חובות נוספות על המעסיקים, וקובעות סנקציות על המפרים של מאסר או קנס תוך הרחבת סמכויות האכיפה.

התקנות החדשות פורסמו היום, 25 במרץ 2020, ולהלן עיקרן. התקנות יכנסו לתוקף היום בשעה 17:00 ולמשך תקופה של 7 ימים.

צמצום יציאה למרחב ציבורי

התקנות החדשות[1] אוסרות יציאה ממקום המגורים של יחיד או של אנשים הגרים באותו מקום למרחק העולה על 100 מטרים ממקום המגורים. זאת, בשונה מהתקנות שפורסמו ביום 22 במרץ, לפיהן יציאה ממקום המגורים תוגבל ל"מקום בקרבת מקום המגורים".
  • הגבלות אלו לא יחולו על הגעה של עובד למקום העבודה וחזרה ממנו, אך יש לשים לב כי על פי התקנות החדשות, על המעסיק לאשר את הגעתו של העובד למקום העבודה. יחד עם התקנות החדשות, ההגעה למקום העבודה עדיין כפופה לתקנות בנושא הגבלת מספר עובדים במקום העבודה (לחץ כאן לקישור למזכר בעניינן זה).
  • התקנות החדשות מחריגות הגעת עובד למקום עבודה לביצוע עבודות תחזוקה חיוניות ותיקונים דחופים.
  • התקנות החדשות מחריגות פעילויות נוספות, במגבלות המנויות בהן, לרבות יציאה ממקום המגורים לצורך הצטיידות במזון, תרופות ומוצרים חיוניים, וכן לצורך קבלת שירותים חיוניים; קבלת שירות רפואי; ברית; חתונה, הלוויה, ותפילה במקום פתוח.
  • נסיעה ברכב פרטי מותרת אך ורק למטרות המפורטות לעיל. התקנות מאפשרות נסיעה משותפת של עד שני נוסעים בלבד, אלא אם כן מתעורר צורך חיוני (כמפורט בתקנה).

אדם היוצא ממקום מגוריו למטרה או פעולה בניגוד לאמור בתקנות מסתכן במאסר שישה חודשים או קנס.

תחבורה ציבורית

  • צמצום שירותי התחבורה הציבורית בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
  • שירות הסעה לעובדים במפעל חיוני למקום העבודה וחזרה ממנו.
  • מוניות עם נוסע אחד בלבד.

 אחריות מעסיק

התקנות החדשות מטילות אחריות על מעסיקים במקום העבודה. למעסיקים ניתנו 48 שעות לצורך התארגנות:

  • על המעסיק להציב עמדה למדידת חום באמצעי לא פולשני בכניסה למקום העבודה. עליו לאסור כניסה של אדם עם חוף גוף העולה על 38 מעלות צלזיוס.
  • על המעסיק לדאוג לשמירת מרחק של 2 מטרים בין אדם לאדם, ככל הניתן.
 הגבלת פעילות מסחר בילוי ופנאי
  • המגבלות החריפות על המסחר נותרו בעינן. הפעלתם של בתי עסק למכירת מזון, מוצרי היגיינה וכן בתי מרקחת מותרת, אך בעלי אותם עסקים נדרשים להקפיד על שמירת מרחק של שני מטרים בין השוהים וכן להגביל שהות לקוחות בבית העסק כך שלא ישהו ברגע נתון יותר מארבעה לקוחות לכל קופה רושמת פעילה.

 מפעיל מקום או עסק בניגוד לתקנות, חשוף לעונש מאסר של שישה חודשים וכן לקנסות מנהליים.

[1] תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש – הגבלת פעילות)(תיקון), התש"ף-2020.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more