וובינר | ליטיגציה בצל הקורונה

07 באפריל, 2020
התפשטות מגפת הקורונה העלתה שאלות רבות הנוגעות לניהול סיכונים בתחום הליטיגציה בצל המשבר.
עו"ד יחיאל כשר ראש מחלקת ליטיגציה פירט על הכלים משפטיים הרלוונטיים לעניין ניהול סיכונים בעת הזו.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more