10.06.20 | Webinar | מהפכת הרפואה הדיגיטלית: הזדמנויות, אתגרים ופתרונות

10 ביוני, 2020

בשנים האחרונות מתחוללת מהפכה בעולם הרפואה – לא רק ברמת הציוד הרפואי הישיר, אלא ברמת מערכות הרפואה במובן הרחב יותר, כולל מערכות מידע, ניתוח נתונים, רפואה מרחוק ותקשורת. כל אלה מבשרים שינוי במערכת הבריאות.

עם זאת, בגלל שתחום הבריאות מוסדר רגולטורית מן המסד ועד הטפחות, יוצר המפגש בין טכנולוגיה לבין רגולציה בתחום הרפואה, קשיים רבים. חלקם נובעים מהיעדר הסדרה, וחלקם – מהסדרה מיושנת שכבר אינה מתאימה וחוסמת התפתחות טכנולוגית.

ימי הקורונה האיצו את המודעות, הן לחשיבותה של רפואה מרחק, והן לקשיים הרגולטוריים המפריעים להתפתחות הטכנולוגית. אכן, השאלות המשפטיות שמתעוררות כאן, רבות ומורכבות. הן נוגעות לבריאות, לפרטיות, למחשוב, לתקשורת, לציות, לאחריות משפטית – והכל כאשר מדובר בנושא החשוב ביותר לכל אחד מאתנו – הבריאות שלנו.

למטה ניתן לצפות בוובינר מרתק שערכנו בנושא עם יעל אופיר, Executive Director ב-HealthIL, קהילת הבריאות הדיגיטלית של המכון הישראלי לחדשנות; ועם עו"ד אפרת שפירא-אורן, ראש תחום הבריאות במשרדנו והמנהלת המשפטית של אסותא מרכזים רפואיים בע״מ; ובהנחיית ד"ר דוד תדמור.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more