Ynet | פסק דין תקדימי: עבירת בנייה אצל השכן עלולה למנוע רישום בטאבו לכל הבניין

19 באוקטובר, 2021

התנהגות אנוכית של שכן עלולה להעניש בפועל גם דיירים שומרי חוק - כך עולה מפסק דין ייחודי שניתן בנוגע לבניין בו נעשו עבירות בנייה לפני תחילת הליכי הרישום בטאבו.

בניין באילת היה אמור להירשם כבית משותף. לפי הנטען נעשו בו עבירות בנייה רבות מצד חלק מהדיירים בזמן שחלף מבנייתו עד תחילת הליכי הרישום. עיריית אילת, שיוצגה על ידי עו"ד תומר גור, שותף במשרדינו, סירבה לחתום על אישור לרשם המקרקעין לפיו הבניין תואם את היתר הבנייה, ואי-אפשר היה לרשום את הבית המשותף בטאבו. חלק מבעלי הדירות שלא חטאו שילמו את המחיר בשל עבירות שכניהם.

החברה שבנתה את הבניין ורצתה לרשום אותו בטאבו טענה כי העירייה והוועדה המקומית אינן רשאיות לסרב לחתום על התשריט בשל עבירות בנייה של חלק מהדיירים. לטענתה, לפי החוק, אם בוצעו עבירות בנייה טרם רישום הבית המשותף בטאבו תירשם הערת אזהרה בדבר אי-התאמה על כל יחידה שבה בוצעה עבירה. מכיוון שלעירייה ולוועדה אין סמכות לעכב את הרישום ולמנוע את זכות הקניין מיתר הדיירים שלא ביצעו עבירות, עליהן לאפשר את רישום הבית המשותף אגב רישום הערת אזהרה.
מנגד, טענו העירייה והוועדה כי העבירות רבות, כך שלא ניתן לאפשר רישום בית משותף המלווה בהערות אזהרה עד שיוסרו החריגות.
השופט קבע כי אין להתערב בהחלטת הוועדה מאחר שאינה חורגת ממתחם הסבירות. עוד נקבע כי 10 מתוך 12 הדירות בבניין כוללות חריגות בנייה משמעותיות.
לקריאה מלאה של פסק הדין לחצו כאן.

This website uses cookies

We use cookies to help provide you with the best possible online experience. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device. You consent to our cookies if you continue to use our website.
OK Read more