India Admitted as a Member to Missile Technology Control Regime (MTCR) [Hebrew]
22/08/2016
image

הצטרפותה של הודו כחברה במשטר הפיקוח על טכנולוגיית טילים MTCR

באחרונה הושלם מהלך משמעותי בעולם היצוא הביטחוני, עם אישור הצטרפותה של הודו כחברה במשטר הפיקוח על טכנולוגיית טילים – MTCR.

משטר MTCR, המתקיים מזה כשלושה עשורים, הוא הסדר וולונטרי בין מדינות אשר שמו להן למטרה למנוע הפצת נשק להשמדה המונית. חברות בו כיום 35 מדינות, המסדירות ביניהן את כללי רישוי היצוא של טכנולוגיית טילים.

ישראל, על אף שאינה חברה במשטר MTCR, קיבלה על עצמה לציית לכלליו, ואימצה אותם באמצעות צו הפיקוח על יצוא ביטחוני (ציוד טילים), התשס”ח-2008.

הצטרפותה של הודו למשטר MTCR עשויה להשפיע לאורך זמן על היקף הסחר עם הודו, הן בצד הייצוא והן בצד הייבוא של ציוד ביטחוני.

הודו היא יבואנית נשק מובילה, ובשנים האחרונות נמנית עם חמש יבואניות הנשק הגדולות בעולם (נתוני מכון שטוקהולם למחקר שלום בין-לאומי – SIPRI). לעומת זאת, הודו מייצאת נשק בהיקף שנתי בסדר גודל של כ-150 מיליון דולר – חלק קטן מהיקף הסחר השנתי העולמי בנשק העומד על 64 מיליארד דולר (נתוני הממשל ההודי לשנת 2016).

לפי פרסומים באתר הכלכלי Bloomberg””, הודו מתעתדת להגדיל את יצוא הנשק שלה להיקף שנתי של כ-3 מיליארד דולר, ובכך למצב עצמה גם כיצואנית ביטחונית עולמית מובילה.

הדרך להגשמת החזון עוד ארוכה, בין היתר מכיוון שהתשתיות התעשייתיות בהודו אינן מפותחות דיין ופיתוחן יארך זמן; עם זאת, הודו נוקטת בצעדים שונים לקדם את חזונה בתחום זה.

כדי לקדם את חזונה החלה הודו להסיר מגבלות קיימות על השקעות זרות במוצרים ביטחוניים, ולהקל על מדיניות הייצור הביטחוני על מנת לעודד את התעשייה המקומית.

הצטרפותה של הודו למשטר MTCR באה גם היא לקדם מטרה זו, ונראה כי לדברים יש הד חיובי. בסמוך להצטרפותה של הודו למשטר MTCR, הכריזה ארצות הברית כי היא רואה כעת בהודו שותפת הגנה עיקרית. בנוסף, נשיא חברת בואינג הודו ומנכ”ל לוקהיד מרטין הודו צוטטו בעיתונות הכלכלית ההודית כמי שמעריכים כי הידוק הקשרים בין הודו לארה”ב יחזק את מעמדה של הודו כספקית ציוד ביטחוני, ואת השתלבותה בשרשרת האספקה הגלובאלית של יצרני ציוד מקוריים.

חברותה של הודו במשטר MTCR תאפשר לה גם לייבא ציוד שלא היה באפשרותה לייבא עד כה, ובכך תקדם אותה צעד נוסף לקראת הפיכתה לשותפה משמעותית יותר גם במחקר ובפיתוח ביטחוניים.

הצטרפותה של הודו למשטר MTCR צפויה אם כן לתרום, עם הזמן, להרחבת היקף הסחר של הודו בתחום הביטחוני, הן בצד הייבוא והן בצד הייצוא.

מזכר זה כולל מידע חלקי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שמקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון.

 

No Fields Found.