The Hague's Permanent Court of Arbitration's Decision Regarding the South China Sea and Its Future Impact on Security Exports [Hebrew]
25/07/2016
image

החלטת טריבונל הבוררות בעניין ים סין הדרומי והשפעתה על היצוא הביטחוני

טריבונל הבוררות מטעם האו”ם בהאג הוציא החודש תחת ידיו החלטה דרמטית נגד סין בשאלת זכויותיה בים סין הדרומי, ערוץ ימי אסטרטגי אשר משמש מדי שנה למעבר של סחורות בשווי של למעלה מחמישה טריליון דולר.
ההכרעה בדיון זה, שהובא לפתחו של הטריבונל על ידי הפיליפינים בשנת 2013, מהווה ציון דרך חשוב במשפט הבין-לאומי וצפויות להיות לה השלכות על הכלכלה והביטחון העולמיים.
טענתה המרכזית של הפיליפינים הייתה כי סין הפרה את אמנת משפט הים – UNCLOS (“האמנה”) על ידי פגיעה בריבונותה של הפיליפינים באזור ים סין הדרומי ובמשאביו. סין מצידה סירבה לקחת חלק בהליך, בטענה כי הנושא העיקרי במחלוקת עניינו ריבונות טריטוריאלית ולכן מצוי מחוץ לסמכותו של הטריבונל.

טריבונל הבוררות מטעם האו”ם בהאג הוציא החודש תחת ידיו החלטה דרמטית נגד סין בשאלת זכויותיה בים סין הדרומי, ערוץ ימי אסטרטגי אשר משמש מדי שנה למעבר של סחורות בשווי של למעלה מחמישה טריליון דולר.

ההכרעה בדיון זה, שהובא לפתחו של הטריבונל על ידי הפיליפינים בשנת 2013, מהווה ציון דרך חשוב במשפט הבין-לאומי וצפויות להיות לה השלכות על הכלכלה והביטחון העולמיים.

טענתה המרכזית של הפיליפינים הייתה כי סין הפרה את אמנת משפט הים – UNCLOS (“האמנה”) על ידי פגיעה בריבונותה של הפיליפינים באזור ים סין הדרומי ובמשאביו. סין מצידה סירבה לקחת חלק בהליך, בטענה כי הנושא העיקרי במחלוקת עניינו ריבונות טריטוריאלית ולכן מצוי מחוץ לסמכותו של הטריבונל.

הטריבונל דחה את עמדתה של סין ומצא כי טרום האמנה, האזור שבמחלוקת היה חלק מהים הפתוח והמעבר בו היה חופשי לכל מדינה. משכך, קבע כי לסין לא הייתה שם זכות היסטורית בלעדית למשאבים הימיים.

עוד קבע הטריבונל כי חלק מאיי ספראטלי מצויים בתוך ה-EEZ (Exclusive Economic Zone) של הפיליפינים; וכי סין הפרה בפעולותיה את הוראות האמנה בעניין שימור והגנה על הסביבה הימית, בכך שפגעה בשוניות אלמוגים ואפשרה דיג מאסיבי של זנים נכחדים.

המשמעות המרכזית של החלטת הטריבונל היא הגנה על חופש השיט המעוגן במשפט הבין-לאומי, אשר מהווה בסיס לסחר העולמי שמתבצע באמצעות נתיבי ים סין הדרומי.

בשונה מהליך בוררות במשפט פנים-מדינתי, במשפט הבין-לאומי אין דרך מחייבת לאכוף החלטה מסוג זה; וסין, אשר כאמור סירבה לקחת חלק בדיונים, חזרה ביום פרסום ההחלטה על עמדתה כי אין בכוונתה לפעול לפיה. עם זאת, אף אם ההחלטה אינה בת-אכיפה מבחינה משפטית, היא עשויה להשפיע על מדינות נוספות להן אינטרסים באזור (אינדונזיה, מלזיה, טייוואן, ווייטנאם וברוניי) ואולי אף על מרוץ החימוש שלהן, אשר כבר הואץ בשנים האחרונות.

מחקר שערך לאחרונה מכון שטוקהולם למחקר שלום בין-לאומי (SIPRI) מצא כי שש מבין מדינות אסיה ואוקיאניה נמנות על עשרת יבואניות הנשק הגדולות בעולם; וכי בחמש השנים האחרונות, 46% מייבוא הנשק הכלל עולמי נעשה על ידי מדינות האזור.

בכלל זה, להמחשה, ווייטנאם זינקה בין השנים 2006-2015 מהמקום הארבעים ושלושה למקום השמיני ברשימת יבואניות הנשק הגדולות ביותר בעולם. הסכסוך בים סין הדרומי כבר השפיע על החלטתה להצטייד לראשונה בצוללת.

מגמה זו צפויה להימשך. מחקר שביצעה לאחרונה חברת IHS האנגלית, צופה כי הוצאות ההגנה הכוללות של מדינות האזור תזנקנה מ-435 מיליארד דולר בשנת 2015 לכ-533 מיליארד דולר בשנת 2020, משמע שליש מההוצאה הביטחונית העולמית בחמש השנים הבאות. כאמור, החלטת הטריבונל עשויה להמריץ מגמה זו בשנים הקרובות.

מזכר זה כולל מידע חלקי בלבד ואינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי פרטני. מזכר זה מוגש כשירות ללקוחותינו, תוך הבהרה שמקרה ספציפי טעון בדיקה ודיון.

No Fields Found.